AEROBİK GRANÜLLERLE ATIKSU ARITIMINDA MİKROBİYEL POPÜLASYON DİNAMİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

2014-12-31
Bayramoğlu, Tuba Hande
Kocatürk, Irem
Akman, Melih Can
Koç, Engin
Son yıllarda, aerobik granülasyon mekanizmasının, etkin faktörlerin ve aerobik granüllerde gözlenen stabilite probleminin belirlenmesine ve geliştirilmesine yönelik PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) ve DGGE (Denatüre Gradyan Jel Elektroforezi) gibi moleküler teknikler kullanılmaktadır. Gelinen aşamada, granülasyon süresince mikrobiyel popülasyon dinamiğinin bazı faktörlerle (F/M, organik yükleme hızı, divalent iyon tipi, aşı çamuru tipi, granül boyutu, gibi) nasıl değiştiği, baskın mikroorganizma türleri ve popülasyon çeşitliliği daha anlaşılır hale gelmiştir. Bu konudaki çalışmalar gelişme aşamasındadır. Bu projenin amacı, aerobik granüler çamur kullanılarak işletilmekte olan reaktörlerde, granüllerin mikrobiyel popülasyon dinamiğinin işletim süresince PCR ve DGGE analizleri ile araştırılmasıdır. Bu amaçla, sentetik ve orijinal atıksu ile çalıştırılan ardışık kesikli reaktörlerde farklı organik karbon ve amonyum yükleme hızlarının ve orijinal atıksuyun popülasyon değişimine etkisi araştırılacaktır. Literatürde uygulanan PCR-DGGE teknikleri esas alınarak, çalışılan sistem, olası reaksiyon ve mikroorganizma türlerine göre PCR-DGGE koşulları uygulanacak/geliştirilecektir. Bu projeyle farklı işletim koşullarında ve orijinal atıksu arıtımında baskın olan popülasyon dinamiğinin moleküler analizlerle belirlenmesi sağlanarak; granülasyon prosesinin daha iyi tanımlanması, işletimin kontrolüne ve arıtımın geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirilebilecektir.
Citation Formats
T. H. Bayramoğlu, I. Kocatürk, M. C. Akman, and E. Koç, “AEROBİK GRANÜLLERLE ATIKSU ARITIMINDA MİKROBİYEL POPÜLASYON DİNAMİĞİNİN ARAŞTIRILMASI,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61916.