Türkiye’deki Yapı Stoku Özelliklerine Bağlı Deprem Sigortası ve Reasürans Primi Değerlendirmesi

2015-12-31
Bu projenin amacı amacı belirli sigorta bedeli ve prim değerleri hesaplanmış olan sivil poliçeler bazında etkinliğinin ölçülmesi amacıyla, deprem sigortası portföyünde yer alan riskleri minimize eden parametrelerin belirlenmesidir. Belirlenen poliçelere ait bilgiler ve hasar davranışları kullanılarak, zararlılık derecelendirmesi yapılması, etki analizi çerçevesinde prim alt yapısını oluşturacak kırılganlık eğrileri bina yapı ve diğer özellikler detayına göre hesaplanarak, sismik bölge etkisinin bina, ve böylece portföy üzerindeki etkisi hesaplanacaktır. Türkiye'deki deprem riskine maruz bina stoku çerçevesinde uygun sigorta ve reasürans prim belirlenmesinde uygun algoritmalar verilecektir.

Suggestions

Toprağa Gömülü veya Engel Arkasına Gizlenmiş Hedeflerin Tespit ve Teşhisi İçin Yeraltı Radarı (GPR) Sinyal Simülasyonları, Önişleme ve Öznitelik Çıkarım Yöntemleri
Sayan, Gönül(2017-12-31)
Önerilen projenin amacı, gömülü ya da engel arkasındaki cisimlerin elektromanyetik yöntemlerle tespit ve sınıflandırılması problemi için önerilecek özgün önişleme ve öznitelik çıkarma yöntemlerinin başarımını gerçeğe yakın olarak tasarlanan benzetim (simülasyon) problemlerinin çözümü üzerinden değerlendirmektir.
Yeşil Yapraklı Sebzelerde Pestisit Kalıntılarının Uzaklaştırılması için Yöntem Geliştirilmesi
Mert, Behiç; Söyler, Ulviye Betül(2015-12-31)
Bu projede hedeflenen mekanik uzaklaştırma yöntemlerinin denenerek yetişitirme esnasında bitkiye nüfuz eden çeşitli pestisit kalıntılarının hangi yüzdelerde uazklaştırılabildiğinin tespitidir. Sebze ve meyve üretiminde böcek istilasını önleyebilmek ve ürün verimini artırmak amacıyla kullanlan pestisitler aslında belirli düzeylerin üzerinde insan vücuduna alındığında toksik etki yapmaktadır. Kimi zaman bu etki uzun zamanda ortaya farklı hastalık türleri olarak çıksa da kimi zaman da bulunan kalıntı düzeyine ...
Yapay Sinir Ağı Tabanlı Adaptif Kontrolcüler İle İnsansız Hava Aracı Kontrolü
Kutay, Ali Türker(2013-11-22)
Bu projede yapay sinir ağları tabanlı adaptif kontrolcülerin altı hareket serbestlik dereceli (6- DOF) uçuşa uyarlanması konusunda bir araştırma önerilmektedir. Teorik olarak geliştirilecek kontrol yöntemlerinin deneysel olarak test edilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla iç mekanlarda uçabilen, gerekli tüm donanım ve yazılımları ile kullanıma hazır dört rotorlu bir helikopter kullanılacaktır. Önerilen sistem geliştirilen kontrol algoritmalarının programlanarak direk araç üzerinde kullanılabilmesine imkan t...
E- Devlet Ölçümleme Projesi.
Arifoğlu, Ali(2014-12-31)
Proje, AB tarafından geliştirilen EGEP (e-Government Economics) çerçevesini temel alan bir e-servis ölçüm metodolojisini geliştirmeyi ve seçilen belediyelere uygulamayı hedeflemektedir. Proje aynı zamanda bir tez çalışması ile desteklenmektedir.
Türkiye Sigorta Sektöründe Varlık Yönetimi Stratejilerinin Solvency II Kriterlerine olan Etkisinin Ölçülmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Yıldırım Külekci, Bükre; Güner, Zehra Nuray; Danışoğlu, Seza(2015-12-31)
Türkiye’de Solvency II sistemine geçiş için yapılan çalışmalar devam etmekle birlikte yaşanan en büyük eksiklik şirketlerde kullanılacak olan içsel modellerin geliştirilmesine yönelik teorik bir araştırmanın olmamasıdır. İçsel modeller şirketlerin faaliyet alanlarına göre değişmesi nedeniyle tek bir model söz konusu olmayıp her şirketin kendine uygun modeli kullanması gerekmektedir. Bu proje ile Solvency II sisteminin etkinliğini sağlayacak olan içsel modeller ve bu modellere dayalı olarak Türkiye’de faali...
Citation Formats
S. A. Kestel, M. Şimşek, B. Yıldırım Külekci, and A. Yakut, “Türkiye’deki Yapı Stoku Özelliklerine Bağlı Deprem Sigortası ve Reasürans Primi Değerlendirmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61688.