Türkiye’deki Yapı Stoku Özelliklerine Bağlı Deprem Sigortası ve Reasürans Primi Değerlendirmesi

2015-12-31
Kestel, Sevtap Ayşe
Düzgün, Hafize Şebnem
Şimşek, Meral
Yıldırım Külekci, Bükre
Temoçin, Büşra Zeynep
Yakut, Ahmet
Ekici, Melis Aysun
Bu projenin amacı amacı belirli sigorta bedeli ve prim değerleri hesaplanmış olan sivil poliçeler bazında etkinliğinin ölçülmesi amacıyla, deprem sigortası portföyünde yer alan riskleri minimize eden parametrelerin belirlenmesidir. Belirlenen poliçelere ait bilgiler ve hasar davranışları kullanılarak, zararlılık derecelendirmesi yapılması, etki analizi çerçevesinde prim alt yapısını oluşturacak kırılganlık eğrileri bina yapı ve diğer özellikler detayına göre hesaplanarak, sismik bölge etkisinin bina, ve böylece portföy üzerindeki etkisi hesaplanacaktır. Türkiye'deki deprem riskine maruz bina stoku çerçevesinde uygun sigorta ve reasürans prim belirlenmesinde uygun algoritmalar verilecektir.