Dağın Tanrıları Nemrut Belgesel.

Nemrut Dağı Tümülüsü’nün korunmasına yönelik farklı ölçeklerde bir dizi araştırma ve uygulama projesinin hazırlanması için 2006 yılında ODTÜ tarafından Nemrut Dağı Tümülüsü merkezli Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı (KNKGP) hazırlanmıştır. KNKGP’nin temel amacı “UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Nemrut Dağı Tümülüsü merkezli olmak üzere, Nemrut Milli Parkı sınırları içinde kalan arkeolojik alanlarla, Adıyaman ili sınırları içinde bulunan Kommagene uygarlığına ait anıtları içeren bölgenin uluslararası koruma bilimi ilkeleri doğrultusunda mimari, arkeolojik, tarihsel, ekonomik, sosyal, kültürel, doğal ve ekolojik değerleri ile bir bütün olarak korunması, yorumlanması, sunumu ve sürekliliğinin sağlanmasıdır.” GİSAM tarafından gerçekleştirilecek projenin temel amacı ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nin 2006 yılında başlatmış olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve kurum koordinatörlerinin içinde yer aldıkları, Kommagene Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı’nın kapsadığı alanlarda (Nemrut Dağı Tümülüsü, Milli Parkı ve Adıyaman ili ve sınırları) gerçekleştirilen çalışmaları tanıtmaktır. Bu çerçevede proje, programın Nemrut Tümülüsü’nde gerçekleştirdiği bilimsel araştırmaları ve çevre bölgelerde yaptığı sosyal&bilimsel araştırmaları tanıtmayı amaçlamaktadır. Bununla beraber bu bölgelerin çok az bilinen tarihi, kültürel ve doğal mirasını öne çıkarmak, programın bölgeye sağlayacağı ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri vurgulamak, programın bölgenin mirası için önemini ve yararını görünür kılmak projenin amaçları arasında yer almaktadır. 2) TANIM a) Konu ile ilgili literatür taraması; konunun güncel durumu ve bulunduğu aşama GİSAM, 2009 yılından itibaren Adıyaman ve Nemrut Tümülüsü’nde KNKGP’nin gerçekleştirdiği saha çalışmalarını kayıt altına almıştır. 2009 yılında Adıyaman ve çevre bölgeler ve Nemrut Tümülüsü’nde yapılan saha çalışmaları, 2010 yılında Nemrut Tümülüsü’nde yapılan saha çalışmaları kaydedilmiş, bazı röportajlar yapılmıştır. Çekilen görüntüler kurgu ünitelerine aktarılmış, içerik çalışması yapılmıştır. KNKGP’nin Ankara’da devam eden çalışmaları (laboratuar çalışmaları) ve alanlarının uzmanlarıyla yapılacak röportajlar, filme katkı sağlaması planlanan animasyon çalışmaları projenin bir sonraki aşamalarıdır. Gerektiği takdirde ek çekimler için Adıyaman ve Nemrut Tümülüsü’ne gitmek projenin adımlarından biridir.