Dağın Tanrıları Nemrut Belgesel.

2012-12-31
Nemrut Dağı Tümülüsü’nün korunmasına yönelik farklı ölçeklerde bir dizi araştırma ve uygulama projesinin hazırlanması için 2006 yılında ODTÜ tarafından Nemrut Dağı Tümülüsü merkezli Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı (KNKGP) hazırlanmıştır. KNKGP’nin temel amacı “UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Nemrut Dağı Tümülüsü merkezli olmak üzere, Nemrut Milli Parkı sınırları içinde kalan arkeolojik alanlarla, Adıyaman ili sınırları içinde bulunan Kommagene uygarlığına ait anıtları içeren bölgenin uluslararası koruma bilimi ilkeleri doğrultusunda mimari, arkeolojik, tarihsel, ekonomik, sosyal, kültürel, doğal ve ekolojik değerleri ile bir bütün olarak korunması, yorumlanması, sunumu ve sürekliliğinin sağlanmasıdır.” GİSAM tarafından gerçekleştirilecek projenin temel amacı ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nin 2006 yılında başlatmış olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve kurum koordinatörlerinin içinde yer aldıkları, Kommagene Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı’nın kapsadığı alanlarda (Nemrut Dağı Tümülüsü, Milli Parkı ve Adıyaman ili ve sınırları) gerçekleştirilen çalışmaları tanıtmaktır. Bu çerçevede proje, programın Nemrut Tümülüsü’nde gerçekleştirdiği bilimsel araştırmaları ve çevre bölgelerde yaptığı sosyal&bilimsel araştırmaları tanıtmayı amaçlamaktadır. Bununla beraber bu bölgelerin çok az bilinen tarihi, kültürel ve doğal mirasını öne çıkarmak, programın bölgeye sağlayacağı ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri vurgulamak, programın bölgenin mirası için önemini ve yararını görünür kılmak projenin amaçları arasında yer almaktadır. 2) TANIM a) Konu ile ilgili literatür taraması; konunun güncel durumu ve bulunduğu aşama GİSAM, 2009 yılından itibaren Adıyaman ve Nemrut Tümülüsü’nde KNKGP’nin gerçekleştirdiği saha çalışmalarını kayıt altına almıştır. 2009 yılında Adıyaman ve çevre bölgeler ve Nemrut Tümülüsü’nde yapılan saha çalışmaları, 2010 yılında Nemrut Tümülüsü’nde yapılan saha çalışmaları kaydedilmiş, bazı röportajlar yapılmıştır. Çekilen görüntüler kurgu ünitelerine aktarılmış, içerik çalışması yapılmıştır. KNKGP’nin Ankara’da devam eden çalışmaları (laboratuar çalışmaları) ve alanlarının uzmanlarıyla yapılacak röportajlar, filme katkı sağlaması planlanan animasyon çalışmaları projenin bir sonraki aşamalarıdır. Gerektiği takdirde ek çekimler için Adıyaman ve Nemrut Tümülüsü’ne gitmek projenin adımlarından biridir.

Suggestions

DAG odak düzlemi araçları - hedefler ve seçenekler
Yerli, Sinan Kaan; Keskin, Onur; Güver, Tolga (null; 2020-12-11)
DAG projesi çerçevesinde, teleskobun da tanımlanması ve optiğinin belirlenmesinden sonra Türk Astronomisinin gereksinim ve gelecek hedefleri de gözetilerek proje ekibi DAG teleskobunun iki Nasmyth odağına yerleştirilecek olası tayfölçer ve görüntüleme araçları için öngörülerde bulunmuş ve yeni bir proje teklifi vermiştir. Bu bildiride bu süreç tanıtılıp sunulan yeni proje tanıtılacaktır.
Dağıtılmış Üretim İçin Tasarım Temelli Alternatif İş Modelleri
Bakırlıoğlu, Yekta (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu çalıştayda, alternatif yerel iş modellerini olanaklı kılmak ve sürdürmek için açık tasarımların seri üretiminin potansiyelini keşfetmeyi amaçlayan Seri Üretilmiş Açık Tasarımlar Yoluyla Dağıtılmış Üretim (DF-MOD) TÜBİTAK-MSCA COFUND projesi kapsamında geliştirilen Ağ İş Model Kanvası (Networked Business Model Canvas) yaratıcı aracı kullanılacaktır. DF-MOD projesi, yerel üretimle desteklenen seri üretilmiş açık tasarımların, onları destekleyen alternatif iş modelleri tarafından desteklendiği sürece döngüs...
Doğu Akdeniz Bölgesindeki Tsunami Tehlikesinin Belirlenmesi
Aydın, Baran; Kanoğlu, Utku(2018)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu (TÜBITAK) tarafından 3001 - Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bu proje çalısması ile DoguAkdeniz bölgesinin tsunami potansiyelinin belirlenebilmesi ve bölge için hazırlanacak tsunamirisk ve taskın haritaları için bir altyapı olusturulması amaçlanmıstır. Bu dogrultuda bölgeiçerisinde seçilen önemli kıyı noktaları için çesitli deprem senaryoları olusturulmus, budepremler sonucunda meydana gelecek olası bir tsunaminin kıyılarımı...
DAG Teleskobu MKID Detektörü için Bilgisayar Donanım ve Yazılım Altyapısı
Ege, Ergün; Kay, Burak; Güver, Tolga; Mazın, Benjamın; Obrıen, Kıeran; Aliş, Sinan; Yelkenci, Korhan; Yeşilyaprak, Cahit; Yerli, Sinan Kaan; Keskin, Onur (2018-09-05)
Bu poster ile DAG Teleskobunda kullanılması düşünülen MKID (Microwave Kinetic Inductance Detector) tabanlı odak düzlemi aygıtı için gerekli yazılım ve donanım sistemlerini tanıtmayı hedefliyoruz.
Mudurnu Havzasının Erken Kretase Sonrası - Miyosen Öncesi Tektonik Evrimi
Rojay, Fuat Bora(2018-12-31)
Bu araştırma projesinin amacı Orta Sakarya bölgesinde yer alan Mudurnu havzasında bulunan kayaların termal evriminin ortaya konulması ve böylece havzanın tektonik evrimi hakkında süregelen tartışmalara önemli bir katkıda bulunmaktır. Proje kapsamında 3 noktadan alınacak örnekler düşük sıcaklık termo-kronoloji tekniklerini kullanarak iki yöntemle (Apatit-Helyum ve Apatit Fizyon İzi) analiz edilecektir.
Citation Formats
B. Ögel, “Dağın Tanrıları Nemrut Belgesel.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61834.