DAG odak düzlemi araçları - hedefler ve seçenekler

2020-12-11
Yerli, Sinan Kaan
Keskin, Onur
Güver, Tolga
DAG projesi çerçevesinde, teleskobun da tanımlanması ve optiğinin belirlenmesinden sonra Türk Astronomisinin gereksinim ve gelecek hedefleri de gözetilerek proje ekibi DAG teleskobunun iki Nasmyth odağına yerleştirilecek olası tayfölçer ve görüntüleme araçları için öngörülerde bulunmuş ve yeni bir proje teklifi vermiştir. Bu bildiride bu süreç tanıtılıp sunulan yeni proje tanıtılacaktır.
19. Ulusal Astronomi Kongresi, 02 - 06 February 2015

Suggestions

foto-DAG: fotoğraflarla Doğu Anadolu gözlemevi
Yerli, Sinan Kaan; Güney, Yavuz; Nıaeı, Mohammad Shameonı; Özbaldan, Emrah Emin; İkiz, Tuba; Yeşilyaprak, Cahit (null; 2020-12-11)
Bu çalışmada Doğu Anadolu Gözlemevi'nin yapım sürecini, fotoğraflarla ve kısa anlatımlarla yıllara göre özetleyen bir poster dizisi oluşturmak amaçlanmıştır. 2011 - 2014 yılları arasında yapılan çalışmalar, her sene ayrı bir poster olacak şekilde toplam 4 adet poster hazırlanmıştır.
GÖKSİS: Gökyüzü Kalitesi Ölçüm Sistemi
Yerli, Sinan Kaan; Balbay, Recep; Bakış, Volkan; Özışık, Tuncay; Ak, Tansel; Evren, Mustafa Serdar; Küçük, İbrahim; Özdemir, Tuncay; Yelkenci, Korhan; Aslan, Zeki; Atılan, Mustafa (null; 2020-12-11)
Bu çalışmada gözlemevi yerleşkelerinde gökyüzü kalitesini ölçmek için üretilen prototip ölçerin bir özeti sunulmuştur. GÖKSİS olarak adlandırılan bu prototip beş farklı sistemden oluşmaktadır: Meteoroloji sistemi, tüm gökyüzü kamerası, astronomik görüş izleme, bulutluluk ölçümü ve gökyüzü parlaklığı ölçümü. Tüm sistem LabView ortamında otomatik olarak kontrol edilebilmektedir. Sistem test amaçlı olarak 14 Haziran 2017’de TÜBİTAK Ulusal Gözlemevine (TUG) kurulmuş ve ölçümlere başlamıştır. Şu anda TUG meteoro...
İstabul Üniversitesi Gözlemevi Odak Düzlemi Aygıtı Test ve Karakterizasyon Laboratuvarı
Aliş, Sinan; Güver, Tolga; Erol, Ayşe; Ege, Ergün; Kay, Burak; Yelkenci, Korhan; Yeşilyaprak, Cahit; Keskin, Onur; Yerli, Sinan Kaan; Sercan, Fahrettin (null; 2020-12-11)
Do ̆gu Anadolu G ̈ozlemevi Odak D ̈uzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi ba ̧slıklı, 2016K121370 numaralı T.C. KalkınmaBakanlı ̆gı projesi ve ̇Istanbul ̈Universitesi Rekt ̈orl ̈u ̆g ̈u deste ̆ginde y ̈ur ̈uyen ̧calı ̧smalar kapsamında ̇Istanbul ̈Universitesi Ast-ronomi ve Uzay Bilimleri B ̈ol ̈um ̈u’nde teleskop odak d ̈uzlemi aygıtı test ve karakterizasyon laboratuvarı kurulum ̧calı ̧smalarıba ̧slatılmı ̧stır. Ba ̧sta DAG Teleskobu olmak ̈uzere ̈ulkemizdeki t ̈um g ̈ozlemevlerine hizmet verebilecek...
Konuta Ekonomik Erişebilirliğin Analizi ve Ölçüm Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Özdemir Sarı, Özgül Burcu(2016-12-31)
Ülkemizde yıllardır konut sorununun niceliksel yönüne odaklanmış tartışmalar ve politikalar sorunun niteliksel yönünü görmezden gelmiş, üretilen konut birimlerinin ve yaşam çevrelerinin standartları, hanehalklarının sosyal ve ekonomik yapısındaki değişimlere ve çeşitliliğe cevap verilip verilmediği irdelenmemiştir. Özellikle son 15 yıllık dönemde, inşaat sektörü ekonomiyi canlandırmanın temel aracı olarak görülmüş, ülke çapında bir ‘konut üretim ve kentsel dönüşüm seferberliği’ başlatılmıştır. Bu dönemde hü...
Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği
Büyükcivelek, Ahmet Burak(2018-12-31)
Türkiye’de bilgi teknolojilerine verilen önemle birlikte gelişen teknokentlerin yalnızca ekonomiye katkı sağlayan, üniversite-devlet-özel sektör işbirliğinin bir yansıması olan kurumlar olmadıkları, yüksek entelektüel kapasiteye ve bilgi birikimine sahip olan yaratıcı çalışanlarının kentle özel ilişkiler kurdukları ve bu ilişkiler aracılığıyla çalışmalarına ve yaşamlarına farklı güdülerle devam ettikleri düşünülmektedir. Önerilen araştırma Ankara’da etkinlik gösteren yedi teknokent alanında çalışmakta olan ...
Citation Formats
S. K. Yerli, O. Keskin, and T. Güver, “DAG odak düzlemi araçları - hedefler ve seçenekler,” Ankara, Turkey, 2020, vol. 1, p. 95, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/pub/tjaa/issue/52859/829763.