Hide/Show Apps

Zamana Dayalı Terahertz Ölçüm Sistemi ile Deri Dokuların İncelenmesi

2015-12-31
Altan, Hakan
Takan, Taylan
Midilli, Yakup
Karagöz, Burcu
Araştırmacılar için terahertz (THz) dalga boylarına dayanan teknolojiler ve uygulamalar fizik alanındaki birçok olayı aydınlatabilmesi yönünden benzeri olmayan bir kazanç sağlamaktadır. Bu çeşitli uygulamalar arasında son zamanlarda hız kazanan bir konu,sağlık sektörüne yönelik çalışmalar için atmalı THz spektroskop sistemlerinin geliştirilmesidir.Yakın tarihteki literatürde özellikle deri dokuların üzerinde çalışmalar yapıldığı gözlemlenmektedir. THz dalga boyları deri içerisindeki su miktarına hassas olduğundan bu tip sistemlerin kullanımı sonucu dokunun sağlığı hakkında tıbbi çalışanlar daha iyi bilgilendirebilinir. Örneğin, THz ışınları kullanarak derideki yanık durumunun derecesini, bez altından bile, ölçülebileceği yönünde bulgular görülmektedir. Son yıl içerisinde GATA’daki ilgili kişiler (Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı) ile başlattığımız çalışmalar sonucu yanık fare derilerindeki su miktarın etkisini araştırmak için kurduğumuz terahertz sistemler ile literatüre benzer sonuçlar elde ettik. Şu anda mevcut sistemimiz ile sadece geçiş ölçümleri gerçekleştirebildiğimizden sınırlı (şekil, kalınlık olarak) deri örnekleri inceleyebildik. Projede mevcut sistemlerimizi geliştirerek yansıma konumunda ölçüm almak ve ölçüm tekniklerin sınırlarını belirlemeyi hedefliyoruz.