Biyolojik Malzemelerin T-Işınları İle Karekterizasyonu

2015-12-31
Altan, Hakan
Midilli, Yakup
Karagöz, Burcu
Araştırmacılar için terahertz (THz) dalga boylarına dayanan teknolojiler ve uygulamalar fizik alanındaki birçok olayı aydınlatabilmesi yönünden benzeri olmayan bir kazanç sağlamaktadır. Bu çeşitli uygulamalar arasında en iyi sonuç alınan yöntemler atmalı THz spektroskop sistemlerinin geliştirilmesi ve bunların farklı malzemelerdeki uygulamaları olmuştur. Bu proje çalışmasında son bir yıldır Ankara Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kıvanç Kamburoğlu ile başlattığımız T-ışınları ile diş ölçüm çalışmalarını geliştirmek için diş üzerinden yansıma konumunda çalışacak bir optik sistem geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmalar, sağlıklı ve sağlıksız dişlerin yanı sıra diş tedavisinde kullanılan implant veya protezler üzerinde ölçüm yeteneğinin kazanılmasına ve elde edilen THz darbeleri sayesinde incelenen diş yapısının üç boyuttaki analizine odaklanacaktır. Geliştirmeyi hedeflediğimiz ölçüm teknikleri ek olarak ODTÜ biyoloji bölümü Prof. Dr. Feride Severcan ile devam eden THz-biyolojik yapıların etkileşimlerini araştıran çalışmalarımızı destekleyecektir. Burada, polietilen tozlar ile “pellet” şeklinde hazırlanan biyolojik örneklerini yansıma konumunda ölçerek geçiş ölçümleri ile yapılan çalışmalarımızı doğrulamayı hedefliyoruz.

Suggestions

Moleküler Yapısal Değişikliklerin Kuvvet Kipli Raman Spektroskopisi ile Tespiti
Bek, Alpan; Demirtaş, Özge(2016-12-31)
Bu projede amaç Raman spektroskopisi yöntemi ile nano ve mikro elektromekanik sistemlerin (NEMS/MEMS) birleştirilmesiyle çalışan bir “dış kuvvet altında moleküllerin geçirdiği yapısal değişiklikleri kontrollü bir ortamda ölçmeye yarayan moleküler diagnostik” aygıtı (FORce ModulatEd Raman Spectroscopy - FORMERS) üretmek ve çalıştırmaktır. Bu aygıtın Raman spektroskopisine dayalı olarak tek bir molekülün üzerine uygulanan kuvvet altında geçirdiği yapısal değişikliklerin tespitine olanak sağlaması, yüzey artır...
Zamana Dayalı Terahertz Ölçüm Sistemi ile Deri Dokuların İncelenmesi
Altan, Hakan; Midilli, Yakup; Karagöz, Burcu(2015-12-31)
Araştırmacılar için terahertz (THz) dalga boylarına dayanan teknolojiler ve uygulamalar fizik alanındaki birçok olayı aydınlatabilmesi yönünden benzeri olmayan bir kazanç sağlamaktadır. Bu çeşitli uygulamalar arasında son zamanlarda hız kazanan bir konu,sağlık sektörüne yönelik çalışmalar için atmalı THz spektroskop sistemlerinin geliştirilmesidir.Yakın tarihteki literatürde özellikle deri dokuların üzerinde çalışmalar yapıldığı gözlemlenmektedir. THz dalga boyları deri içerisindeki su miktarına hassas old...
Fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans haritasının çıkarılması
Yerci, Selçuk; Bektaş, Gence; Soltanpoor, Wiria; Acar, Beran; Naghinazhadahmadi, Parisa; Hadibrata, Wisnu; Şahiner, Mehmet Cem; Koç, Mehmet(2017-12-31)
Önerilen birleştirilmiş tez projesinin amacı, yukarıda bilgilerin verilen 10 öğrencinin de tezleri çerçevesinde üretikleri örneklerin fotolüminesans haritalarının çıkarılmasıdır. Proje çerçevesinde, ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde bulunan fotolüminesans sistemi iyileştirilecek, aşağıda detayları verilen ölçümler yapılacak, sonuçlar incelenecek, uygun olanlar rapor edilecek ve yayınlanacaktır.Proje kapsamında fotolüminesans yöntemi ile çalışılacak sistemler şunlardır.1) Güneş hücreleri i...
Çok Kipli Lazer Diyotun Işın Kaynağı Olarak Kullanıldığı Terahertz (THz) Spektroskopi Sistemleri için Hızlı Taramanın Geliştirilmesi
Altan, Hakan(2017-12-31)
Elektromanyetik spektrumdaki bölümler ile ilgili daha önceleri birçok araştırma yapılmış olmasına rağmen Terahertz frekans aralığına yönelik çalışmalar son 30 yılda hız kazanmıştır. En önemli teknolojik kısıtlama bu teknolojinin diğerlerine nazaran geri kalmasının da en büyük etkeni olan THz ışımayı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynakların eksikliği olmuştur. Bu proje çalışmasında, laboratuvarlarımızda kurmuş olduğumuz THz spektroskop sistemleri ile farklı ölçüm yeteneklerini geliştirmeyi ve kazanm...
Y2O3 nanoparçacıkların termolüminesans özelliklerinin incelenmesi
Hasanlı, Nızamı; Bulur, Enver; Kökten, Hatice(2018-12-31)
Nadir toprak oksitleri arasında itriyum oksit (Y2O3), iyi kimyasal, geniş bant enerjisi, fotokimyasal kararlılık, iyi termal iletkenlik, düşük fonon enerjisi gibi özellikleri göz önünde bulundurularak optiksel çalışmalar için gelecek vadeden bir malzeme olarak tanımlanmaktadır. Hem katkısız hem de nadir toprak elementleri ile katkılı Y2O3 malzemesinin lüminesant malzeme olarak kullanılabilirliği bu malzemelerin bant yapısı içerisindeki tuzak merkezlerinin araştırılmasına ve bu merkezlerin aktivasyon enerjis...
Citation Formats
H. Altan, Y. Midilli, and B. Karagöz, “Biyolojik Malzemelerin T-Işınları İle Karekterizasyonu,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58766.