Akıllı Ortamlarda İnsan Bilgisayaretkileşimi

Bu proje, çok kipli algılayıcılar aracılığıyla çevreden bilgi toplayarak ortamdaki insanların varlığına tepki veren akıllı bir yardımcı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu akıllı yardımcı ortamdaki insanları takip edecek, basit sözlü komutlarına yanıt verecek ve otomatik olarak insan-insan ve insan-bilgisayar etkilişimi hakkında rapor hazırlayacaktır. Projenin amaçları bu akıllı ortamı ve yardımcıyı yaratmak, gereken algoritmaları geliştirmek, toplanan bilgiyi birleştirmek ve geliştirilen fonksiyonların gösterimini yapmaktır. Projenin sonunda geliştirilen duyusal çevre ve akıllı yardımcı, alternatif algoritmaların değerlendirilmesinde ve güvenlik, teknoloji destekli eğitim ve yaşlılar ile hastaların gözetimi gibi uygulamalar için yetenek testinde kullanılabilecek temel teknolojileri sağlayacaktır. Orta ve uzun vadede, bu laboratuvar ortamı küçük öğrenci gruplarının eğitiminde ve endüstri ile işbirliği için Enformatik Enstitüsü'nün ARGE yetilerinin gösteriminde de kullanılabilir.