Hide/Show Apps

Türkiye'de 2000'li yıllarda mesleğe katılan endüstriyel tasarımcıların serbest çalışma koşulları ve deneyimleri

2016-12-31
Kaygan, Pınar
Demir, Özümcan
Türkiye'de son on yılın endüstriyel tasarım literatürü, endüstriyel tasarım mesleğinin 2000'li yıllardan itibaren hem eğitim hem de endüstri alanında önem ve görünürlük kazandığını vurgular. Ancak endüstriyel tasarımcıların çalışma biçimlerinin ve koşullarının tasarım araştırmacılarının bugüne dek yeterince ilgilenmediği bir konu olmasından dolayı, literatürde olumlu bir dille altı çizilen mesleğin yükselişiyle endüstriyel tasarımcıların gündelik iş deneyimleri arasındaki ilişkiyi tespit edemiyoruz. Bu araştırma projesi, bu boşluğu doldurmaya yönelik olarak 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'de mesleğe katılan ve kendi tasarım ofisini kuran ya da kurmayı denemiş endüstriyel tasarımcıların çalışma koşullarını ve deneyimlerini anlamayı amaçlamaktadır. 2000 yılından itibaren Türkiye'de serbest çalışan endüstriyel tasarımcılarla yapılacak yüz yüze görüşmelerde oluşturulacak anlatılar bu araştırmanın verisel dayanağını sağlayacaktır. Bu görüşmelerde katılımcıların çalışma koşulları ve deneyimleri özellikle şu konular çevresinde dile getirilecektir: serbest çalışmayı tercih etme nedenleri, hizmet verdikleri endüstriyel sektör(ler) ve bu sektörlerle ilişkileri, mevcut çalışma koşulları, iş ilişkileri, gelecek planları. Katılımcıların bu konulara dair anlatacakları öyküler, yaşadıklarını, kararlarını ve seçimlerini var olan çalışma koşullarına ve ortamlarına referansla nasıl anlamlandırdıklarını anlamak amacıyla anlatı analizi yöntemiyle incelenecektir.