Hide/Show Apps

ODTÜ’de Disiplinlerarası İşbirliği: Teknoloji, Tasarım ve İnovasyon Merkezi Kapsamında Yürütülen Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosunun Değerlendirilmesi

2016-12-31
Kaygan, Pınar
Kaygan, Harun
Demir, Özümcan
Aydınoğlu, Arsev Umur
Gürdere, Selin
ODTÜ Teknoloji, Tasarım ve İnovasyon Merkezi (TİM), üniversite içerisinde çeşitli disiplinlerden öğrenci ve öğretim üyelerinin bir araya gelerek işbirliği yapmaları için bir zemin sunuyor. Dünyadaki benzer merkezlere baktığımızda, buralarda gerçekleştirilen eğitime ve sanayiye yönelik disiplinlerarası işbirliklerinin araştırmayla desteklediğini görüyoruz. İşbirliklerinin araştırmayla değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerin uluslararası alanyazında paylaşılması, hem merkezlerin görünürlüğünü arttırmak hem de merkezlerde yürütülen etkinliklerin ve çalışmaların sürdürülebilirliğini güçlendirmek açısından önemli. Bu noktadan yola çıkarak önerdiğimiz bu projede, TİM'in ilk etkinliği olan Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosu (DTS) üzerine bir araştırma yürütürken iki amacımız var: (1) Bir işbirliği modeli olarak Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosunu öğrencilerin ve TİM’de yer alan öğretim üyelerinin bakış açısından değerlendirmek, (2) Disiplinlerarası Tasarım Stüdyosunda farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin ve TİM’de yer alan öğretim üyelerinin birlikte çalışma süreçlerini anlamak.