Hide/Show Apps

AVRUPALILAŞMANIN SINIRLARI: TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE GİRİŞ SÜRECİNDE AVRUPALILAŞMA

2015-12-31
Kale Lack, Başak
Kızılbağlı, Levent
“Avrupalılaşmanın Sınırları: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Avrupalılaşma” başlıklı bu proje önerisi, “Avrupalılaşma” kavramının sınırlarını Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) giriş süreci bağlamında araştıracaktır. Araştırmanın sonucunda elde edilecek olan verilerin analizi bu alanda hem Türkiye’de hem de Avrupa Araştırma Alanında henüz yapılmamış olan ancak eksikliği yoğunlukla hissedilen “Avrupalılaşmanın sınırları” (limitations of Europeanization) fenomenini algılar boyutunun ötesine çıkartarak sorgulayacak ve analiz ederek Avrupa bütünleşmesinin sınırlarının anlaşılması hedefine katkıda bulunacaktır. Ayrıca daha önce yapılan araştırmalardan faydalanarak bu araştırmaları bir adım öteye taşıyıp “Avrupalılaşma” kavramının etkisini uzun süre adaylık süreci geçirmekte olan bir ülkede inceleyerek ve bu etkinin sınırlılıkları gösterebilmek için Türkiye ve Avrupa Araştırma Alanı’ndaki akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirerek, bu konudaki araştırma kapasitesini geliştirecektir.