Avrupa Birliği ve Filistin Meselesi

2018-12-31
Bu projenin amacı Avrupa Birliği (AB)’nin dış politikasını Filistin meselesi üzerinden incelemektir. Proje çerçevesinde AB’nin Filistin meselesine karşı dış politikasının ve güvenlik politikasının dinamikleri incelenerek AB’yi bir dış politika aktörü yapacağına inanılan Lizbon Anlaşması’nın gerçekten de bunu başarıp başaramadığı araştırılacaktır. AB'nin İsrail-Filistin çatışmasındaki rolünün Lizbon Anlaşması öncesi ve sonrasındaki dönemler itibariyle karşılaştırılması ile birlikte AB’nin dış politika aktörlüğünün değerlendirmesi amaçlanmaktadır.
Citation Formats
Ö. Tür Küçükkaya, E. Y. Sönmez, and Ö. Akcalı Yılmaz, “Avrupa Birliği ve Filistin Meselesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59607.