AlGaN/GaN HEMT Aygıtların Isıl Performansında Radyasyonun Önemi

2016-12-31
Dönmezer Akgün, Fatma Nazlı
Kara, Doğacan
Azarifar, Mohammad
Gholivand, Hamed
AlGaN/GaN HEMT aygıtlarının kullanım alanları gittikçe artmakta ve melez (ing. hybrid) otomotivlerden, askeri radar uygulamalarına kadar farklılık gösteren yüksek güç ve frekans uygulaması gerektiren uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu aygıtların yüksek güç uygulamalarında kullanılması ve çok ince filmlerden oluşan yapısı nedeniyle ısınma problemleri gözlemlenmiştir. Isınma problemlerini daha iyi anlamak, aygıtların sıcaklıklarını azaltmak ve böylece daha iyi elektriksel performanslar elde etmek için ısıl benzetimler gereklidir ve araştırmacılar tarafından yapılmaktadır. Yapılan benzetimlerin doğruluğunu arttırmak üzere benzetimlerde mümkün olduğu kadar gerçek fiziksel koşullar yaratılmalıdır. Bu çalışma aygıtlarda yüksek ısının görüldüğü aktif alanlarda radyasyonla ısı iletiminin önemini araştırarak benzetimlerde dâhil edilmesine yöneliktir.
Citation Formats
F. N. Dönmezer Akgün, D. Kara, M. Azarifar, and H. Gholivand, “AlGaN/GaN HEMT Aygıtların Isıl Performansında Radyasyonun Önemi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62004.