ALNICO 5-7 ALAŞIMININ MİKRON ve NANOBOYUTLARDA TOZ OLARAK ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU

2014-12-31
Günümüzde kalıcı mıknatıslara, tartışılmasız en çok ihtiyaç duyulan alan elektrik motorları ve dolayısı ile elektrikli araba teknolojisidir. Ticari olarak kullanılan hibrid ve elektrikli araba motorların neredeyse tamamı nadir toprak elementi (NTE) içeren mıknatıs alaşımlarını içermektedir. NTE içeren kalıcı mıknatısların çok güçlü olmalarına rağmen, elektrik motor uygulamalarında stratejik ve teknolojik olarak problem yaratan noktalar göze çarpmaktadır. Bunlardan ilki, NTE rezervinin %97’sinin Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunmasıdır. Bu nedenden dolayı bu elementlerin ticareti tek ülkenin kontrolu altındadır. NTE bazlı mıknatısların sebep olduğu ikinci problem ise yüksek sıcaklıklarda manyetik özelliklerini kaybetmeleri ve düşük korozyon dirençleridir. NTE bazlı mıknatıslara rakip olabilecek ve NTE içermeyen AlNiCo bazlı mıknatıslar son yıllarda tekrar dikket çekmeye başlamışlardır. Önerilen projenin amacı herhangi bir nadir toprak elementi içermeyen AlNiCo bazlı mıknatıs alaşımların üretim parametrelerini değiştirerek, elektrik motorlarında kullanmaya yönelik manyetik özelliklerinin iyileştirilmesidir. Mekanik öğütme ve RF plazma yöntemlerinin baz alınacağı çalışmada AlNiCo 5-7 alaşımının izotropik ve anizotropik olarak üretilerek (BH)max değerini artırılması hedeflenmektedir.

Suggestions

Zr-Cu-Al Metalik Camlarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Özerinç, Sezer; Kalay, Yunus Eren(2018-12-31)
Zr-Cu-Al metalik camları üstün mekanik özellikleri ve büyük ölçekte üretilebilmeleri nedeniyle mühendislik uygulamaları için gelecek vaat etmektedirler. Bu metalik camların sünekliklerinin düşük olması, günümüzde bu malzemelerin uygulama alanlarını kısıtlamaktadır. Önerilen projede, Zr-Cu-Al metalik camlarına yapılacak samaryum eklemeleriyle metalik cam-nanokristal kompozit yapıların oluşturulması ve bu yapılar aracılığıyla sünekliğin artırılması hedeflenmektedir. Farklı oranlarda samaryum içeren nanokompoz...
Fe-Ni Nanoalaşımların Yapı-Özellik İlişkilerinin Modellenmesi, Mekanik Nanoalaşımlama ile Üretimi ve Karakterizasyonu
Mehrabov, Amdulla(2018-12-31)
Camsı metalik ve intermetalik nanoalaşımlar, enerji ve veri depolama cihazlarından katalizöre, kanser tedavisinden radar soğurucu malzemeler gibi birbirinden farklı ve geniş uyulama alanına sahip yeni bir malzeme sınıfı oluşturmaktadırlar. Kısa ölçekli yapıları ve yüksek miktarda yüzey atomları sebebiyle hacimli örneklerine kıyasla oldukça değişik özellikler sergileyen nanoalaşimlarin, sentezleme koşullarını ve özelliklerini öngörebilmek; yapısal gelişimi ile elektronik, manyetik ve mekanik özellikleri aras...
Elektronik Soğutma Sistemleri İçin Difüzyonla Bağlama Yöntemiyle Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu
Durucan, Caner(2015-12-31)
Gelişmekte olan teknolojik sistemlerde/cihazlarda elektronik soğutma sistemlerinin özellikle maliyet açısından önem teşkil etmesi ve bu alanda yeterli verimliliğe sahip malzemelerin üretilememiş olması, yapılan çalışmaların bilimsel anlamda gelişmesini gerektirmiştir. Önerilmekte olan çalışma kapsamında, elektronik soğutma sistemlerinin düşük maliyetli ve etkili bir yapısal malzeme olarak üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda özellikle iletim ile soğutma yapan sistemlerde kullanılmakta olan...
Perovskit Tipi Yapıya Sahip LaNiO3, La0.5Ca0.5MnO3, La0.9Ca0.1MnO3 ve YBa2Cu3O7 Kompleks Oksitlerinde Kimyasal Genleşme
Kuru, Yener(2013-12-31)
Literatürde Pr katkılanmış CeO2 üzerine yapılan çalışmalarda bu malzemenin indirgeyici ortamlarda oksijen kaybettiği ve buna karşılık yapısında hatırı sayılır bir genleşmenin oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu gibi hacimsel değişimler özellikle bu malzemelerden üretilen ince filmlerin yapısal kararlılığını etkilediğinden mekanizmasının anlaşılması, kontrol altına alınması ve diğer önemli uygulamalarda kullanılan kompleks oksitkerde de bu gibi değişimlerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması gereklidir.Gü...
AlGaN/GaN HEMT Aygıtların Isıl Performansında Radyasyonun Önemi
Dönmezer Akgün, Fatma Nazlı; Kara, Doğacan; Azarifar, Mohammad; Gholivand, Hamed(2016-12-31)
AlGaN/GaN HEMT aygıtlarının kullanım alanları gittikçe artmakta ve melez (ing. hybrid) otomotivlerden, askeri radar uygulamalarına kadar farklılık gösteren yüksek güç ve frekans uygulaması gerektiren uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu aygıtların yüksek güç uygulamalarında kullanılması ve çok ince filmlerden oluşan yapısı nedeniyle ısınma problemleri gözlemlenmiştir. Isınma problemlerini daha iyi anlamak, aygıtların sıcaklıklarını azaltmak ve böylece daha iyi elektriksel performanslar elde etmek için ısıl be...
Citation Formats
Y. E. Kalay, “ALNICO 5-7 ALAŞIMININ MİKRON ve NANOBOYUTLARDA TOZ OLARAK ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59257.