ALNICO 5-7 ALAŞIMININ MİKRON ve NANOBOYUTLARDA TOZ OLARAK ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU

2014-12-31
Günümüzde kalıcı mıknatıslara, tartışılmasız en çok ihtiyaç duyulan alan elektrik motorları ve dolayısı ile elektrikli araba teknolojisidir. Ticari olarak kullanılan hibrid ve elektrikli araba motorların neredeyse tamamı nadir toprak elementi (NTE) içeren mıknatıs alaşımlarını içermektedir. NTE içeren kalıcı mıknatısların çok güçlü olmalarına rağmen, elektrik motor uygulamalarında stratejik ve teknolojik olarak problem yaratan noktalar göze çarpmaktadır. Bunlardan ilki, NTE rezervinin %97’sinin Çin Halk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunmasıdır. Bu nedenden dolayı bu elementlerin ticareti tek ülkenin kontrolu altındadır. NTE bazlı mıknatısların sebep olduğu ikinci problem ise yüksek sıcaklıklarda manyetik özelliklerini kaybetmeleri ve düşük korozyon dirençleridir. NTE bazlı mıknatıslara rakip olabilecek ve NTE içermeyen AlNiCo bazlı mıknatıslar son yıllarda tekrar dikket çekmeye başlamışlardır. Önerilen projenin amacı herhangi bir nadir toprak elementi içermeyen AlNiCo bazlı mıknatıs alaşımların üretim parametrelerini değiştirerek, elektrik motorlarında kullanmaya yönelik manyetik özelliklerinin iyileştirilmesidir. Mekanik öğütme ve RF plazma yöntemlerinin baz alınacağı çalışmada AlNiCo 5-7 alaşımının izotropik ve anizotropik olarak üretilerek (BH)max değerini artırılması hedeflenmektedir.
Citation Formats
Y. E. Kalay, “ALNICO 5-7 ALAŞIMININ MİKRON ve NANOBOYUTLARDA TOZ OLARAK ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59257.