Hide/Show Apps

Stem Eğitimi Uygulamaları: Örnek Video Geliştirme Projesi

Önerilen bilimsel araştırma projesi (BAP); Yükseköğretim ortamlarında gerçekleştirilen STEM araştırma ve yaklaşımlarını okullarda öğretmen ve öğrencilerin kullanabilecekleri eğitim kaynaklarına dönüştürme sürecini incelemektir. Ülkemizde STEM’e yönelik eğitim materyal ve kaynak eksikliğini gidermeyi amaçlayan bu proje, üniversitemizdeki STEM uygulamalarını eğitsel video olarak tasarlamayı ve bu kaynakları açık eğitim malzemeleri olarak sunmayı hedeflemektedir.