Hide/Show Apps

Nesnelerin İnterneti İçin Tasarım

2018-12-31
Hasdoğan, Gülay Fatma
Tuna, Nur Nagihan
Bu projenin amacı, kullanıcılara daha anlamlı deneyimler sunabilmek için birbirine bağlı nesnelerin hangi durumlarda otonom karalar verebileceğine ya da yetkiyi kullanıcılara devretmesi gerektiğine dair bilgi toplamak ve bu bilgileri, tasarım sürecinde etkili bir şekilde kullanılabilecek girdiye dönüştürmektir. Bu nesnelerin incelenmesi ve nesnelerin interneti kavramının araştırılması için ev ortamı öne çıkar. Ev ortamı içerisinde ise mutfak, ev içi sosyalleşmenin de merkezinde olduğundan, nesnelerin bu sosyal ortam içerisindeki yerini anlamak için uygun bir araştırma alanıdır. Çalışmada mutfak ortamında yer alan nesnelerin birbirleri ve kullanıcı ile etkileşimini sağlamak amacıyla deneyler gerçekleştirilecektir. Nesnelerin birbirlerine olan etkilerinin en iyi şekilde gözlenebilmesi için her çalışma en az üç bağlantılı cihazla yürütülecektir. Nesnelere entegre sensörlü kameralardan alınan görüntüler ile kullanıcıların yorumları karşılaştırılarak sensörlerin algılayamadığı durumlar belirlenecek ve o durumlar için alternatif çözüm önerileri sunulacaktır. Bu proje, geleceğe yönelik yeni ürün tasarımında ya da mevcut sisteme eklenecek bağlantılı nesnelerin tasarımı için gerekli bilginin ulaşımı, doğrulanması ve değerlendirilmesine katkıda bulunacaktır. Buna ek olarak veri madenciliği veri işleme alanına ek bilgi sağlayarak yeni teknolojilerin üretimine yön gösterecektir.