Hide/Show Apps

Britanya Edebiyatında Yeni-Köle Anlatıları

Bu projenin amacı Britanya edebiyatında 1990’lardan itibaren sıklıkla üretilmekte olan yeni-köle anlatılarının Britanya toplumunun kölelik geçmişiyle yüzleşmesindeki rolünü ve bu metinler aracılığıyla sağlanan yüzleşmenin adanın ulusal üstkimliğinin kurgulanmasına nasıl bir katkı yapabileceğini araştırmaktır.