Britanya Edebiyatında Yeni-Köle Anlatıları

2017-12-31
Bu projenin amacı Britanya edebiyatında 1990’lardan itibaren sıklıkla üretilmekte olan yeni-köle anlatılarının Britanya toplumunun kölelik geçmişiyle yüzleşmesindeki rolünü ve bu metinler aracılığıyla sağlanan yüzleşmenin adanın ulusal üstkimliğinin kurgulanmasına nasıl bir katkı yapabileceğini araştırmaktır.
Citation Formats
E. Öztabak Avcı, “Britanya Edebiyatında Yeni-Köle Anlatıları,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62043.