Madencilik Sektöründe Örgütsel Risk

Bu çalışma, örgütlerin yarattığı, insanların sağlığı, ekonomik durumları ve doğal çevrelerini tehdit eden risklerin, bu riskleri yaratan ve denetleyen kurumlarda çalışanlar ve bu risklere maruz kalan toplumsal aktörlerce nasıl anlamlandırıldığını inceleyecektir. Araştırmanın temel sorusu “örgütlerle doğrudan veya dolaylı bir ilişki içinde olan farklı konumlardaki aktörler, bu örgütlerin yarattığı riskleri anlamaya çalışırken hangi farklı fakat birbiriyle ilişkili konulara odaklanmaktadırlar” şeklindedir. Bu soru çerçevesinde, madencilik sektörü örneğinde, örgüt içindeki ve dışındaki aktörlerin anlamlandırma süreçlerindeki farklılıklar ve bunların risk yönetim uygulamasındaki yansımaları konu edilecektir. Farklı aktörlerin riski anlamlandırırken hangi farklı konuları öne çıkardıkları ve hangilerini görmezden geldikleri incelenecek, risk yönetiminin hangi konuların çerçevesinden veya kısıtlarından şekillendiği ortaya konacaktır.