MİLGES Projesi Kapsamında Kurulacak Olan Güneş Enerjisi Santralinin Türkiye Elektrik Sistemine Etkilerinin İncelenmesi

2016-12-31
TÜBİTAK destekli MİLGES projesi kapsamında, 10 MW'lık bir güneş enerjisi santrali (GES) kurulacaktır. Bu projede, kurulacak olan GES'in ülkemiz elektrik şebekesine etkileri incelenecektir. GES ülkemiz elektrik üretiminin büyük kısmının sağlandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kurulacaktır. Bu bölgeden enerji iletiminin çok yüksek miktarda olması zaman zaman sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden sisteme eklenecek olan GES, kurulu gücü ülkemiz kapasitesinden çok küçük olmasına rağmen, bu araştırmaya konu olmuştur. Bu çalışma kapsamında bölgenin güneşlenme potansiyeli göz önüne alınarak GES'in yıllık (aylara göre) elektrik enerjisi üretim karakteri çıkarılacaktır. Çıkan karakter uyarınca, TEİAŞ'ın enerji tüketim istatistikleri temel alınarak, yıl boyunca GES'in elektrik üretimine katkısı hem enerji olarak hem de yaklaşık maliyet olarak hesaplanacaktır. Bunun yanı sıra en kötü durum senaryoları ile benzetim çalışmaları yapılacaktır. Son olarak benzer güneşlenme karakteristiğine sahip bölgelere bilgisayar ortamında GES'ler eklenerek Türkiye şebekesinin geleceğine dönük benzetim çalışmaları yapılacaktır. Yapılan çalışmalar ikinci donem tez danışmanı ataması yapılacak bir öğrenci ile devam ettirilecek, ve öğrencinin tez çalışmalarının temelini oluşturacaktır. Sonuçlar bir konferans bildirisi olarak uluslararası düzeyde sunulacaktır.

Suggestions

Bina Enerji Retrofiti İçin Paydaş-Temelli Bir Akıllı Sistem (SISER)
Gürsel Dino, İpek; Kalkan, Sinan; Alatan, Abdullah Aydın(2020-06-01)
SISER ismindeki bu arastırma projesi, enerji retrofit süreçleri için akıllı bir sistem ve karar verme süreci gelistirmeyi amaçlamıstır. Mevcut binalar, farklı performans standartlarına tabi olmaları ve yapı malzemelerinin zamanla eskimesi sebebi ile yeni binalara göre daha kötü performans göstermektedirler. Bina retrofiti, bina enerji verimliligi, çevresel ve ekonomik faydalar ve bina kullanıcılarının konfor ve saglıgını iyilestirmek açısından önemli bir fırsat teskil etmektedir. Bina enerji simülasyo...
25 kW Çatı Tipi Güneş Panellerin Şebeke Bağlantısının Yapılması
Keysan, Ozan(2017-12-31)
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği B Binası üzerinde 25kW gücünde güneş panelleri bulunmaktadır, ancak bu paneller şu anda şebekeye bağlı olmayıp sadece bilimsel deneyler sırasında kullanılmaktadır. Önerilen bu proje ile bu panellerin elektrik şebekesine bağlanarak, ODTÜ'nün elektrik tüketiminde tasarruf sağlaması planlanmaktadır. Yapılan hesaplamara göre yaz aylarında sistemin aylık yaklaşık 1800 TL değerinde elektrik üretimi yapabilecektir. Kurulan sistem kendi maliyetini 2 yıl içerisinde çıkaracağı...
Güneş simülatörü hedef bölgesi akı dağılımının deneysel ve hesaplamalı belirlenmesi
Tarı, İlker; Tarı, Zehra Sibel(2018-12-31)
ODAK – Odaklanmış Güneş Enerjisi Araştırma Laboratuvarında bir güneş simülatörü kurulmaktadır. Bu simülatörün hedef bölgesindeki ışıma akısı dağılımlarını elde etmek için termal görüntüleme ve Monte Carlo ışın takibi hesaplamalarına dayalı deneysel ve sayısal bir yöntem geliştirilecektir. Hedef bölgesine düşen toplam ışıma akısının su kalorimetresi yöntemi ile bulunması planlanmaktadır. Sıcaklık dağılımı ise kızılötesi (IR) termal kamera kullanılarak elde edilecektir. Sıcaklık dağılımının hassas olarak elde...
MOLİBDEN DİSÜLFÜR (MoS2)/GRAFEN NANOKOMPOZİTLERİNİN ÜRETİMİ VE SÜPERKAPASİTÖRLERDE KULLANIMI
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durukan, Mete Batuhan(2018-12-31)
Bu projede laboratuvarımızda çözelti esaslı yöntemlerle üretilen MoS2 ve grafen elektrot malzemeleri kullanılarak kompozit yapıdaki elektrotlar hazırlanacak bunların çeşitli sulu ve organik elektrolitler ile süperkapasitör performansları belirlenecektir.
YAPAY SINIR AGLARI VE DERIN OGRENME YONTEMLERININ GPU UZERINDE PARALEL CALISTIRILMASI
Halıcı, Uğur; Ulusoy, İlkay; Eral, Mustafa; Küçükakşit, Kağan; Akkaya, Ibrahim Batuhan(2016-12-31)
Bu projede Yapay Sinir Ağları (YSA) ve Derin öğrenme yöntemlerinin GPU (ekran kartı) üzerinde paralel çalıştırılarak hızlandırılması amaçlanmaktadır. YSA ve derin ağ yapılarında çok sayıda node bulunmaktadır. Bunun yanısıra bu yapılar için geliştirilen ögrenme algoritmalarında, veri başına yapılması gereken işlemler iteratif olduğundan çok fazla kere tekrarlanması gerekmektedir. Ayrıca algoritmaları üzerinde çalışacağı veri setleri de çok fazla sayıda örnek içerdiğinden bu yapılacak işlemlerin sayısını ay...
Citation Formats
M. Göl, “MİLGES Projesi Kapsamında Kurulacak Olan Güneş Enerjisi Santralinin Türkiye Elektrik Sistemine Etkilerinin İncelenmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62060.