Hide/Show Apps

Güneş simülatörü hedef bölgesi akı dağılımının deneysel ve hesaplamalı belirlenmesi

ODAK – Odaklanmış Güneş Enerjisi Araştırma Laboratuvarında bir güneş simülatörü kurulmaktadır. Bu simülatörün hedef bölgesindeki ışıma akısı dağılımlarını elde etmek için termal görüntüleme ve Monte Carlo ışın takibi hesaplamalarına dayalı deneysel ve sayısal bir yöntem geliştirilecektir. Hedef bölgesine düşen toplam ışıma akısının su kalorimetresi yöntemi ile bulunması planlanmaktadır. Sıcaklık dağılımı ise kızılötesi (IR) termal kamera kullanılarak elde edilecektir. Sıcaklık dağılımının hassas olarak elde edilmesi için görüntü işleme ve Monte-Carlo ışın izleme algoritmaları kullanılacaktır.