25 kW Çatı Tipi Güneş Panellerin Şebeke Bağlantısının Yapılması

2017-12-31
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği B Binası üzerinde 25kW gücünde güneş panelleri bulunmaktadır, ancak bu paneller şu anda şebekeye bağlı olmayıp sadece bilimsel deneyler sırasında kullanılmaktadır. Önerilen bu proje ile bu panellerin elektrik şebekesine bağlanarak, ODTÜ'nün elektrik tüketiminde tasarruf sağlaması planlanmaktadır. Yapılan hesaplamara göre yaz aylarında sistemin aylık yaklaşık 1800 TL değerinde elektrik üretimi yapabilecektir. Kurulan sistem kendi maliyetini 2 yıl içerisinde çıkaracağı düşünülmektedir. Benzer bir sistem Elektrik-Elektronik Ayaslı Araştırma Merkezinde bulunmaktadır. Burada da halihazırda 50kW'lık bir güneş enerjisi sistemi şebekeye bağlı olarak çalışmaktadır. İki projenin entegre edilmesi ile üretim gücü 75 kW'a çıkarılacak ve günlük yaklaşık 450 kW-saat enerji üretilmesi mümkün olacaktır.Kurulacak sistem sağlayacağı elektrik tasarrufun yanı sıra, ODTÜ kampüsünde yenilebilir enerji üretilmesi konusunda örnek teşkil ederek, yeşil-kampüs, akıllı şehir uygulamarında başka çalışmalar için bir test sahası olarak görev görebilecektir. Benzer bir uygulama Ayaslı Araştırma Merkezi'nde kullanılmakta olup, binanın çatısında üretilen elektrik öğle saatlerinde binanın elektriğini karşıladığı gibi, diğer binalara da enerji sağlayabilmektedir. Binada üretilen anlık enerji değerlerine http://144.122.167.229 adresi üzerinden web tarayıcı ile ulaşılabilir.

Suggestions

SiC Güç Yarı İletkeni Tabanlı Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Güç Kaynağı Geliştirme Projesi
Ermiş, Muammer; Nalçacı, Gamze(2015-12-31)
Bu projede ‘Silicon Carbide (SiC)’ yarı iletken teknolojisini kullanarak, Yüksek Frekans Transformatörlü DA/DA çevirgece dayalı maksimum güç noktası izleyicisi ve üç fazlı evirgeçten oluşan özgün bir fotovoltaik enerji dönüşüm sistemi tasarlanıp gerçekleştirilecektir. Si tabanlı IGBT yerine SiC MOSFET’e dayalı olarak geliştirilmesi planlanan sistemin enerji dönüşüm verimliliği eniyilenecek ve böylece uzun yıllar alan fotovoltaik panel ilk yatırım maliyetinin geri ödeme süresi en aza indirilmiş olacaktır. G...
ALÇAK GERİLİM GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN VARLIĞINDA YÜK TALEP TAHMİNİ YÖNTEMİ
Göl, Murat(2018-12-31)
Çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin sayılarının fazlalığı ve iletişim ile veri analizinin hesapsal yükünde dolayı, bu sistemlerde üretilen enerji miktarının izlenememektedir. Dolayısıyla elektrik şebekesi operatörleri için arz talep dengesinin sağlanması adına operasyonel zorluklar yaratmaktadır. Hali hazırda elektrik şebekesi tarafından kullanılan yük talep tahmin metodları alçak gerilim güneş enerjisi üretiminin fazla olduğu sistemler için yeterli performansı gösterememektedir. Bu yetersizliğinin başlı...
Sıcak-Nemli̇ İkli̇mde Çi̇ft Kabuk Cephe Enerji̇ Performansının İncelenmesi̇
Göksal Özbalta, Türkan; Yıldız, Yusuf (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
In buildings, which have a significant share of energy consumption, the proper construction and design of the building envelope is an important issue on all countries due to environmental problems and energy supply. Therefore, controlling the heat loss/gain from the building envelope is an inevitable necessity when considering the increasing building stock in Turkey. Reducing the amount of energy consumed in both new and existing buildings leads to new environmental and climate-sensitive approaches. Double ...
Bina Enerji Retrofiti İçin Paydaş-Temelli Bir Akıllı Sistem (SISER)
Gürsel Dino, İpek; Kalkan, Sinan; Alatan, Abdullah Aydın(2020-06-01)
SISER ismindeki bu arastırma projesi, enerji retrofit süreçleri için akıllı bir sistem ve karar verme süreci gelistirmeyi amaçlamıstır. Mevcut binalar, farklı performans standartlarına tabi olmaları ve yapı malzemelerinin zamanla eskimesi sebebi ile yeni binalara göre daha kötü performans göstermektedirler. Bina retrofiti, bina enerji verimliligi, çevresel ve ekonomik faydalar ve bina kullanıcılarının konfor ve saglıgını iyilestirmek açısından önemli bir fırsat teskil etmektedir. Bina enerji simülasyo...
Fotonik ve fotovoltaik malzemelerin fotolüminesans karakterizasyonu
Yerci, Selçuk; Özyurt, Zişan Irem; Turan, Duygu Işinsu; Naghinazhadahmadi, Parisa; Acar, Beran; Şahiner, Mehmet Cem; Hadibrata, Wisnu; Soltanpoor, Wiria(2016-12-31)
Önerilen birleştirilmiş tez projesinin amacı yukarıda bilgilerin verilen 12 öğrencinin de tezi ile alakalı olan fotolüminesans ölçümleri vasıtasıyla farklı fotonik ve fotovoltaik sistemlerin karakterizasyonudur. Proje çerçevesinde ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde bulunan fotolüminesans sistemi iyileştirilecek ve aşağıda detayları verilen ölçümler yapılacak ve sonuçlar incelenecek ve uygun olanlar rapor edilecektir.Proje kapsamında fotolüminesans yöntemi ile çalışılacak sistemler şunlardı...
Citation Formats
O. Keysan, “25 kW Çatı Tipi Güneş Panellerin Şebeke Bağlantısının Yapılması,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62135.