Birinci Sınıf Fizik Laboratuvar Deneylerinin Uzaktan Erişim ile Yapılması

2018-12-31
Günümüzde internet üzerinden verilen dersler her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır. MIT, Stanford gibi bir çok köklü üniversitelerin yanında "udacity" ve "edX" benzeri web siteleri aracılığıyla kullanıcılar, dünyanın en iyi üniversitelerinden ders dinleyebilmektedirler. Bu durum eğitimde fırsat eşitliği sağlanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Üniversitemiz de derslerini internet üzerinden kullanıcılara açan koklu üniversitelerdendir. Öte yandan temel bilim derslerinde sadece teorik bilgi yetmemekte, konular deneylerle takviye edilmelidir. Online üzerinden verilen derslerde deneysel içerik eksik kalmaktadır.. Kurulması planlanan “deneylerin uzaktan erişim ile yapılması sistemiyle” bu açık kapatılacak olup bunun yanında son yıllarda artan öğrenci sayısı düşünüldüğünde fizik deneylerinde ortaya çıkan sorunlar (laboratuvar yetersizliği, araştırma görevlisi eksikliği, zaman kısıtlaması olması ve deney maliyeti vb.) çözülecektir. Sistem için örnek çalışma başlatılacak olup, örnek olarak seçilen iki deney uzaktan erişim ile yapılabilir hale getirilecek ve geri besleme alınması açısından seçilen bir grup öğrenci üzerinde uygulanacaktır.

Suggestions

Fiber Lazerle Bütünleşik Terahertz Spektrometre
Altan, Hakan; Keskin, Hakan(2016-12-31)
Elektromanyetik ışık tayfının 100 GHz (λ=3 mm) ve 10 THz (λ=30 μm) aralığına denk düşen terahertz bölgesi, benzersiz bilgiler içerdiği için bilim insanlarının ilgisini çekmektedir. Öte yandan, THz frekanslarının üretiminde elektronik ve optik yöntemlerin aynı anda kullanılması gerektiğinden, ışık tayfının optik ve elektronik bölgelerinde gerçekleşen gelişmeleri aynı oranda THz bölgesinde görememekteyiz. Günümüze kadar geliştirilen teknikler hassas ve her aşamasında optimizasyon gerektiren karmaşık sistemler...
Mobil Uygulamalarda Vekil Tabanlı Kod Taşıma Yönteminin Farklı Seviyelerdeki Bulut Bilişim Altyapılarının Kullanılması Durumundaki Başarımının Karşılaştırılması
Kaya, Mahir; Koçyiğit, Altan (2014-09-10)
Günümüzde akıllı telefonların kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Akıllı telefon ve kablosuz iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde insanlar bilgiye artık her yerde ve her zaman erişebiliyorlar. Akıllı telefon teknolojisi ilerlemesine rağmen yine de hafıza ve işlemci gücü kapasitesi bakımından masaüstü veya sunucu bilgisayarlara göre çok geride kalmaktadır. Bunun yanında akıllı telefonların enerjisinin çabuk tükenmesi başlı başına önemli bir problem olmaktadır. Akıllı telefonların bu olumsuzlukla...
Kameralı güvenlik sistemleri için kalite ölçümü
Akar, Gözde; Böncü, Ece Selin(2018-12-31)
Günümüzde çok farklı alanlarda güvenlik amaçlı kameralar kullanılmaktadır. Değişik firmalar tarafından üretilen bu ürünlerin farklı ortamlardaki performansları ve üretilen görüntülerin kalitesiyle ilgili pek az yönlendirme vardır. Bu tür cihazlar için bazı standart çalışmaları bulunmaktadır fakat her firma ürününün bu standart ile uyumlu olup olmadığını da test etmemektedir. Aynı zamanda testleri yapacak uzman personelleri de bulunmamaktadır. Bu projede amaç güvenlik amaçlı kameralar ile ilgili çeşitli ölçü...
Petrol Ürünü Yakıtların Terahertz Spektroskopiyle Analizi
Esentürk, Okan; Altan, Hakan(2013-12-31)
Bu çalışma çeşitli akaryakıt örneklerini Zamana Dayalı Terahertz Spektroskopisi tekniğine dayalı bir analiz metodu geliştirerek ayrıştırmayı amaçlamaktadır. Önerilen projede amaca iki basakta ulaşılması hedeflenmektedir: mevcut ölçüm sisteminin örneklere uygun olacak şekilde geliştirilmesi ve akaryakıt ürünlerini ayırt edici metot geliştirilmesi. Motorlu taşıtlarda kullanılan akaryakıtlar çok sayıda farklı molekülleri barındırır. Bu moleküller arasında değişik uzunluklarda karbon zincirleri, alkoller ve hal...
ECOLOGICALLY MOTIVATED ALTERNATIVE PRACTICES: CASE STUDIES FROM TURKEY
Yemişçi, Ecehan Berjan; Bilsel, Fatma Cânâ; Department of Architecture (2021-12-24)
The future relevancy of the architectural profession is a contemporary field of study, followingly, the notion of “alternative practice” comes to the forefront. The motivations of alternative practices vary, yet the study focuses on ecological motivations due to the current condition of the climate crisis. Conventional ecological architecture predominantly relies on technological solutions, yet environmental discourse in architecture is criticized by eco-technic dominance in the field. Similarly, this study...
Citation Formats
İ. Turan, S. Bilmiş, and E. Yüce, “Birinci Sınıf Fizik Laboratuvar Deneylerinin Uzaktan Erişim ile Yapılması,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62092.