Petrol Ürünü Yakıtların Terahertz Spektroskopiyle Analizi

Bu çalışma çeşitli akaryakıt örneklerini Zamana Dayalı Terahertz Spektroskopisi tekniğine dayalı bir analiz metodu geliştirerek ayrıştırmayı amaçlamaktadır. Önerilen projede amaca iki basakta ulaşılması hedeflenmektedir: mevcut ölçüm sisteminin örneklere uygun olacak şekilde geliştirilmesi ve akaryakıt ürünlerini ayırt edici metot geliştirilmesi. Motorlu taşıtlarda kullanılan akaryakıtlar çok sayıda farklı molekülleri barındırır. Bu moleküller arasında değişik uzunluklarda karbon zincirleri, alkoller ve halka yapılı moleküller bulunmaktadır. Bu yüzden, petrol ürünlerini geleneksel spektroskopi teknikleriyle analiz etmek zordur. Terahertz (THz) spektroskopisi bir çok alanda (petrol ürünlerinin ayırt edilmesinde, patlayıcı ve kirliliklerin tespitinde, kalite kontrol ve ilaç analizlerinde) yenilik sunan bir teknik olup malzemenin genliği, fazı gibi ayırt edici karakteristik özellikleri hakkında önemli bilgiler sunar. Önerilen projede Türkiye genelinde katkı maddesi ya da sulandırıcı olarak kullanılan kimyasallar göz önünde bulundurularak petrol ürünlerinin karşılaştırmaların/denetiminin yapılabilmesi için metot geliştirilecektir.