GaN Tabanlı Bir Tümleşik Modüler Motor Sürücü (IMMD) Tasarımı ve Geliştirilmesi

2018-12-31
Keysan, Ozan
Karakaya, Furkan
Duymaz, Erencan
Uğur, Mesut
Akgemci, Aysel
Bu projenin amacı, süreceği motor ile tümleşik olan, modüler yapıda ve yeni nesil Galyum Nitrat (GaN) transistörler içeren bir motor sürücü sistemi geliştirmektir. Tümleşik modüler motor sürücü (Integrated modular motor drives, IMMD) teknolojisi, temelde güç yoğunluğunu arttırmak amacıyla, motor ile sürücüyü tek bir pakette entegre eden bir teknolojidir. Elektrik motorlarının günümüzde enerji piyasasının yüzde 45’ini oluşturduğu düşünülürse, elektrik motorları ve sürücülerinde enerji verimi artışının ekonomik ve çevresel anlamda çok büyük faydaları olduğu söylenebilir. Bu nedenle, yüksek verim hedeflenen IMMD uygulamaları son yıllarda popüler bir araştırma konusu haline gelmiştir. Bu proje ile birlikte başlatılmak istenen araştırma ve geliştirme sürecinde gidilmek istenen nihai amaç, hem elektriksel açıdan (güç elektroniği), hem elektromekanik açıdan (motor), hem termal açıdan (soğutucu) hem de mekanik açıdan IMMD sisteminin detaylı modellenmesi ve tüm bu yapıların ortak bir potada birleştirilerek bir eniyileme çalışması yapılmasıdır. Bu proje kapsamında, temel yapıların modellenmesi, benzetim çalışması ile karşılaştırma ve tasarımın yapılması ve bir prototip geliştirilerek elde edilen bulguların doğrulanması hedeflenmektedir. Bunun yanında, proje çıktısı olarak bir IMMD donanımı elde edilmiş olursa, Elektrik Makinaları Laboratuvarı’nda ileride çeşitli araştırma ve geliştirme çalışmalarının test edilmesine olanak sağlanmış olacaktır.

Suggestions

Elektrikli Rayli Ulasim Sistemleri Çekis (Cer) Çevirgeç Sistemi Laboratuvar Prototipinin Gelistirilmesi
Ermiş, Muammer; Uğur, Mesut(2015-12-31)
Bu projenin öncelikli amaci yakin gelecekte Türkiye’deki rayli ulastirma sistemlerine uygulanabilecek tek faz beslemeli PWM çevirgeç ve üç faz çikisli evirgeçten olusan sistemin (DC Link Converter) a. Bir laboratuvar prototipinin gelistirilmesi ve b. PWM dogrultucu için çesitli dalga sekli sentezleme (waveform synthesizing) ve kontrol tekniklerinin denenerek optimumlarinin belirlenmesidir. Diger bir deyisle, bu alanda ülkede ivedi olarak Arastirma ve Teknoloji Gelistirme çalismasinin yapilmasina ihtiyaç old...
SiC Güç Yarı İletkeni Tabanlı Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Güç Kaynağı Geliştirme Projesi
Ermiş, Muammer; Nalçacı, Gamze(2015-12-31)
Bu projede ‘Silicon Carbide (SiC)’ yarı iletken teknolojisini kullanarak, Yüksek Frekans Transformatörlü DA/DA çevirgece dayalı maksimum güç noktası izleyicisi ve üç fazlı evirgeçten oluşan özgün bir fotovoltaik enerji dönüşüm sistemi tasarlanıp gerçekleştirilecektir. Si tabanlı IGBT yerine SiC MOSFET’e dayalı olarak geliştirilmesi planlanan sistemin enerji dönüşüm verimliliği eniyilenecek ve böylece uzun yıllar alan fotovoltaik panel ilk yatırım maliyetinin geri ödeme süresi en aza indirilmiş olacaktır. G...
BEYİN BİLGİSAYAR ARAYÜZÜ İÇİN MOTOR İMGELEME EEG SiNYALLERİN AYIRT EDİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
Halıcı, Uğur; Rezaei Tabar, Yousef(2015-12-31)
Literatürde var olan Beyin Bilgisayar Arayüzü (BBA) heceleme paradigmalarında (spelling paradigms), kullanıcının iletmeyi niyet ettiği harflerin tespit edilmesi temel olarak ekranda gözüken harf gruplarından aşamalı olarak seçme yoluyla yapılmaktadır. Bu ise veri iletim hızında bir darboğaz oluşturmaktadır. Bir birinden ayırt edilebilen beyin sinyalleri kullanılarak bir harf kodlamasına gidilmesinin bu işlemi hızlandıracağını ve motor imgeleme EEG kayıtlarının bu amaç için uygun olduğunu düşünmekteyiz. D...
PbSe Koloidal Kuantum Noktacık Tabanlı Yüksek Çözünürlüklü, Kısa Dalga Boylu Kızılötesi Görüntüleme Sensörleri için Detektör Dizini Geliştirilmesi
Ertürk, Ozan; Asil Alptekin, Demet; Akın, Tayfun(2018-12-31)
Yüksek hassasiyete sahip olmalarından dolayı kızılötesi algılama alanında halen tercih edilmekte olan InGaAs teknolojisi, hibiridizasyon işlemi safhasında karşılaşılan problemlerin yanında, yüksek üretim ve hammadde maliyeti ve uzun süren üretim koşulları gibi problemleri de içermektedir. Bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla, kızılötesi algılama alanında alternatif malzeme arayışları halen sürmekte ve yapılan araştırmalar nano-kristaller ve kuantum noktacıklarının üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu kapsamda, p...
Elektromanyetik Olarak İndüklenmiş Geçirgenliğin Fotonik Kristal Dalga Kılavuzlari ile Optik Benzerinin Optimizasyonu
Kocaman, Serdar(2017-12-31)
Kavite kuantum elektrodinamik sistemleri, yenil nesil optik haberleşme ve kuantum bilgi işleme cihazlarının geliştirilmesi için ölçeklenebilir (scalable) bir platform sunmaktadır. Katı hal optik vericilerinin optik ağlara kolayca entegre olabilmeleri bilgi işlemeyi kolaylaştırır ve birçok kuantum teknolojisi için temel noktayı oluşturur. Bu yöndeki çalışmalardan özellikle fotonik kristal nanokaviteler ve yarı iletken kuantum noktalar kullanılarak oluşturulan sistemlerde son yıllarda hızlı bir ilerleme görül...
Citation Formats
O. Keysan, F. Karakaya, E. Duymaz, M. Uğur, and A. Akgemci, “GaN Tabanlı Bir Tümleşik Modüler Motor Sürücü (IMMD) Tasarımı ve Geliştirilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58979.