Giyilebilir Teknolojiler Yardımıyla Şantiyedeki Proje Ekibinin Performansının Belirlenmesi

2018-12-31
Bu araştırma projesinde şantiyelerdeki imalat sürelerinin giyilebilir teknolojiler yardımıyla dijital ve otomatik olarak toplanabilmesi için bir yöntem araştırılacaktır. Bu bilgi inşaat firmaları için hayati önem taşımaktadır. Bu sayede gelecek proje tekliflerini daha gerçekçi olarak verebilmelerine yardımcı olabilecektir.

Suggestions

Wearable Technologies for Emotion Communication
Mura, Gökhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2008)
This paper discusses the possibilities of exploring new ways of expressing emotions with wearable technologies. In the paper, the terms 'wearable technologies' and 'wearables' are used to refer to garments and accessories that have embedded smart technologies with the ability to connect to an electronic network and the ability to create customisable, dynamic and interactive responses. People mostly communicate their emotions by observable bodily reactions such as facial expressions, gestures, and body movem...
Nesnelerin İnterneti İçin Tasarım
Hasdoğan, Gülay Fatma(2018-12-31)
Bu projenin amacı, kullanıcılara daha anlamlı deneyimler sunabilmek için birbirine bağlı nesnelerin hangi durumlarda otonom karalar verebileceğine ya da yetkiyi kullanıcılara devretmesi gerektiğine dair bilgi toplamak ve bu bilgileri, tasarım sürecinde etkili bir şekilde kullanılabilecek girdiye dönüştürmektir. Bu nesnelerin incelenmesi ve nesnelerin interneti kavramının araştırılması için ev ortamı öne çıkar. Ev ortamı içerisinde ise mutfak, ev içi sosyalleşmenin de merkezinde olduğundan, nesnelerin bu so...
Fully autonomous interface circuit for thermoelectric energy harvesting in wearable and IoT applications
Hamed, Osouli Tabrizi; Muhtaroğlu, Ali; Sustainable Environment and Energy Systems (2018-9)
IoT and wearable electronics are building blocks of the current and future monitoring technologies with numerous applications such as environmental monitoring, precision agriculture, healthcare, transportation and logistics, and smart buildings. Powering the IoT smart nodes is costly due to the existence of billions of these nodes in the technology roadmaps, and is not environmental friendly due to the use of chemical batteries with toxic substances. Eliminating batteries is therefore highly desirable. Full...
Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformları için Tasarım Önerileri:Sürdürülebilirlik için Açık Tasarım Yaklaşımı Odaklı Bir Eğitim Projesi
Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu çalışma, tasarım eğitimine konu olan mutfak pratikleri odaklı, açık tasarım ve sürdürülebilirlik ölçütlerini içeren bir eğitim projesinin planlanma ve yürütülme süreçlerini sunar. Sonbahar 201 döneminde tamamlanan bu eğitim projesi, üçüncü yıl endüstriyel tasarım stüdyo dersinin, iki farklı bölümüne katılan toplam 48 tasarım öğrencisi, bir öğretim üyesi ve yarı zamanlı katkı veren bir eğitim asistanını kapsadı. On iki hafta olarak planlanan proje, temel aşamalarında ve değerlendirme süreçlerinde, öğrenc...
Telsiz Teknolojiler Yardımıyla Proje Ekibi Yerinin Şantiyede Belirlenmesi
Pekeriçli, Mehmet Koray; Tanyer, Ali Murat(2015-12-31)
Önerilen proje kapsamında yeni kablosuz ağ teknolojilerinin yapı ölçeğinde yer ve aktivite takibi, bağlama özel bilgi üretilmesi ve iletilmesi için kullanımı araştırılacak ve tüm bunları destekleyecek altyapı, yazılım ve donanım entegrasyonu üzerine yeni bilgi ve teknoloji üretilecektir.Ana hedef halihazırda yaygın olarak kullanılan çevresel birimler ve bunlara ait basit arayüzler aracılığıyla mekan bilgisinin de entegre edildiği yeni deneyimler üretmek ve bunları binalara ait inşaat, yönetim, ve işletme sü...
Citation Formats
M. B. Ay, A. M. Tanyer, M. K. Pekeriçli, N. Kızılkaya Öksüz, and F. Topak, “Giyilebilir Teknolojiler Yardımıyla Şantiyedeki Proje Ekibinin Performansının Belirlenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62111.