Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformları için Tasarım Önerileri:Sürdürülebilirlik için Açık Tasarım Yaklaşımı Odaklı Bir Eğitim Projesi

2018
Bu çalışma, tasarım eğitimine konu olan mutfak pratikleri odaklı, açık tasarım ve sürdürülebilirlik ölçütlerini içeren bir eğitim projesinin planlanma ve yürütülme süreçlerini sunar. Sonbahar 201 döneminde tamamlanan bu eğitim projesi, üçüncü yıl endüstriyel tasarım stüdyo dersinin, iki farklı bölümüne katılan toplam 48 tasarım öğrencisi, bir öğretim üyesi ve yarı zamanlı katkı veren bir eğitim asistanını kapsadı. On iki hafta olarak planlanan proje, temel aşamalarında ve değerlendirme süreçlerinde, öğrenci katılımını ve deneyimini güçlendirmeye yönelik egzersizler içerdi. Proje süreçleri, kullanıcı odaklı tasarım ve doğadan öğrenen tasarım yaklaşımlarını bir araya getirmeyi amaçladı. Projenin kullanıcı araştırmaları ve fikir geliştirme aşamaları, bu yaklaşımları irdeleyen farklı lisansüstü tezleri kapsamında geliştirilen yenilikçi tasarım araç ve yöntemleriyle desteklendi. Projenin ilk aşamaları, öğrenci ekiplerinin sunumlarını, sonraki fikir geliştirme ve tasarım detaylandırma aşamaları ise ağırlıklı olarak bireysel çalışmaları kapsadı. Bu projede, kullanıcıları tasarım, kullanım ve kullanım sonrası aşamalarına aktif katılımcılar olarak dâhil etmeyi hedefeyen sürdürülebilirlik için açık tasarım ölçütleri benimsenerek, bakım, onarım ve kişiselleştirme alanlarında, parça değişimi ve/ veya yenilenmesini sağlayan esnek pişirme platformları için tasarım çözümleri geliştirildi ve sunuldu. Proje kapsamında, farklı mutfak pratikleriyle ilgili kullanıcı deneyimlerini anlamaya yönelik araştırmalar yürütüldü ve özellikle öğrenci yurtları ve ofisler gibi ortak kullanım alanlarına odaklanıldı. Bu pratikler yemek pişirme/ısıtma ve servis odaklı altı farklı gruba (örneğin krep/gözleme, tost, ızgara, kızartma, fondü/ısıtma, buharda pişirme vb.) ayrıldı. Proje boyunca, tasarım çözümlerinin en az iki farklı pratiğe göre uyarlanabilmesi hedefendi. Bu eğitim projesi, farklı bir kültürel bağlamda gerçekleştiği için, sürdürülebilir tasarım alanında yürütülen önceki projelerle karşılaştırılarak değerlendirme yapılmasını ve öğrenci deneyimi açısından süreç, sonuç ve çıkarımların paylaşılmasını destekledi.

Suggestions

Nesnelerin İnterneti İçin Tasarım
Hasdoğan, Gülay Fatma(2018-12-31)
Bu projenin amacı, kullanıcılara daha anlamlı deneyimler sunabilmek için birbirine bağlı nesnelerin hangi durumlarda otonom karalar verebileceğine ya da yetkiyi kullanıcılara devretmesi gerektiğine dair bilgi toplamak ve bu bilgileri, tasarım sürecinde etkili bir şekilde kullanılabilecek girdiye dönüştürmektir. Bu nesnelerin incelenmesi ve nesnelerin interneti kavramının araştırılması için ev ortamı öne çıkar. Ev ortamı içerisinde ise mutfak, ev içi sosyalleşmenin de merkezinde olduğundan, nesnelerin bu so...
Tasarım Eğitimi Projelerinde Tasarım Araştırmasının Fikir Geliştirmeyle Bütünleştirilmesinde Eğitimcilerle Öğrenciler Arasındaki İşbirliği
Eren, Gizem Hediye; Korkut, Fatma; Burgazlı, Levent (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tasarım eğitimi projelerinin erken aşamalarında gerçekleştirilen tasarım araştırması, öğrencilerin tasarım problemlerini yaratıcı bir şekilde ele almaya hazırlanmasında önemli bir rol oynar. Bir eğitim projesinde tasarım süreci, öğrencilerin eğitimcilerle birlikte katettikleri bir süreç olmasına rağmen tasarım araştırması ve fikir geliştirme ile ilgili yöntemler, daha çok öğrencilerin kullanımına yöneliktir; eğitimciler ve öğrenciler arasındaki iş birliğinin etkisi ve rolü çoğunlukla ihmal edilir. Acemi tas...
Açık Tasarım için Tasarım Yoluyla Araştırma: Mutfak Pratikleri Üzerine Bir Çalıştay
Bakırlıoğlu, Yekta (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Açık kaynaklı yazılım yaklaşımını takiben açık kaynaklı donanım pratiklerinin gelişmesi, Kendin-Yap akımının yeni İnternet teknolojileri (örn. Wiki’ler ve kullanıcı tarafından yaratılan içerik) ve son kullanıcıya dönük dijital üretim teknolojileri (örn. 3B yazıcı, lazer kesici) sayesinde yaygınlaşması, tasarım pratiğinin kolektif bir etkinlik olarak gelişmesine yardımcı olmuştur. Açık tasarım olarak adlandırılan bu yaklaşım, tasarım verisinin paylaşılmasının ve kullanıma açılmasının ötesinde, dünya çapında ...
Çalıştay 6. Açık Tasarım: Mutfak Pratikleri
Bakırlıoğlu, Yekta; Oğur, Dilruba; Turhan, Senem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalıştay açık bir paylaşım ortamını taklit ederek, açık ve sürdürülebilir tasarım çözümlerinin bu geniş ve şeffaf beraber yaratım sürecinde nasıl geliştiğini veya değiştiğini keşfetmeyi amaçlamıştır. Çalıştay sürdürülebilir tasarım kapsamında ürün ve parça ömrünün uzatılması konusuna odaklanmıştır. Bu konuyla ilişkili olarak kişiselleştirme için tasarım, duygusal dayanıklılık, kullanım sonrası süreçler için tasarım (bakım, tamir, yeniden kullanım, yenileme) ve parça standartlaşması gibi konular da irdele...
Tasarım Aktivizmi Olarak Katılımcı Tasarım ve Tasarımcının Katılım Deneyimi: ODTÜ Asistan Dayanışması Örneği
Süner, Sedef; Kaygan, Harun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Anaakım siyasetten kentsel politikaya, eğitimden tasarıma kadar pek çok mecrada tartışılagelmiş olan katılım kavramı, “karar alma süreçlerinin paydaşlarla paylaşılması vasıtasıyla demokrasinin tesisi” olarak tanımlanıyor. Ancak Bill Cooke ve Uma Kothari’nin tiranlık, Markus Miessen’in ise sahte bir romantizm ve kabus olarak yorumladığı katılım olgusunu, katılan ve katılıma davet edenler arasındaki iktidar biçimini sorgulamadan, muktedirin sunduğu seçenekleri “uzlaşma” yanılgısıyla meşrulaştırması şeklinde d...
Citation Formats
Ç. Doğan, “Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformları için Tasarım Önerileri:Sürdürülebilirlik için Açık Tasarım Yaklaşımı Odaklı Bir Eğitim Projesi,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 529, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2018.