Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformları için Tasarım Önerileri:Sürdürülebilirlik için Açık Tasarım Yaklaşımı Odaklı Bir Eğitim Projesi

2018-09-14
Bu çalışma, tasarım eğitimine konu olan mutfak pratikleri odaklı, açık tasarım ve sürdürülebilirlik ölçütlerini içeren bir eğitim projesinin planlanma ve yürütülme süreçlerini sunar. Sonbahar 201 döneminde tamamlanan bu eğitim projesi, üçüncü yıl endüstriyel tasarım stüdyo dersinin, iki farklı bölümüne katılan toplam 48 tasarım öğrencisi, bir öğretim üyesi ve yarı zamanlı katkı veren bir eğitim asistanını kapsadı. On iki hafta olarak planlanan proje, temel aşamalarında ve değerlendirme süreçlerinde, öğrenci katılımını ve deneyimini güçlendirmeye yönelik egzersizler içerdi. Proje süreçleri, kullanıcı odaklı tasarım ve doğadan öğrenen tasarım yaklaşımlarını bir araya getirmeyi amaçladı. Projenin kullanıcı araştırmaları ve fikir geliştirme aşamaları, bu yaklaşımları irdeleyen farklı lisansüstü tezleri kapsamında geliştirilen yenilikçi tasarım araç ve yöntemleriyle desteklendi. Projenin ilk aşamaları, öğrenci ekiplerinin sunumlarını, sonraki fikir geliştirme ve tasarım detaylandırma aşamaları ise ağırlıklı olarak bireysel çalışmaları kapsadı. Bu projede, kullanıcıları tasarım, kullanım ve kullanım sonrası aşamalarına aktif katılımcılar olarak dâhil etmeyi hedefeyen sürdürülebilirlik için açık tasarım ölçütleri benimsenerek, bakım, onarım ve kişiselleştirme alanlarında, parça değişimi ve/ veya yenilenmesini sağlayan esnek pişirme platformları için tasarım çözümleri geliştirildi ve sunuldu. Proje kapsamında, farklı mutfak pratikleriyle ilgili kullanıcı deneyimlerini anlamaya yönelik araştırmalar yürütüldü ve özellikle öğrenci yurtları ve ofisler gibi ortak kullanım alanlarına odaklanıldı. Bu pratikler yemek pişirme/ısıtma ve servis odaklı altı farklı gruba (örneğin krep/gözleme, tost, ızgara, kızartma, fondü/ısıtma, buharda pişirme vb.) ayrıldı. Proje boyunca, tasarım çözümlerinin en az iki farklı pratiğe göre uyarlanabilmesi hedefendi. Bu eğitim projesi, farklı bir kültürel bağlamda gerçekleştiği için, sürdürülebilir tasarım alanında yürütülen önceki projelerle karşılaştırılarak değerlendirme yapılmasını ve öğrenci deneyimi açısından süreç, sonuç ve çıkarımların paylaşılmasını destekledi.
Citation Formats
Ç. Doğan, “Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformları için Tasarım Önerileri:Sürdürülebilirlik için Açık Tasarım Yaklaşımı Odaklı Bir Eğitim Projesi,” Ankara, Türkiye, 2018, p. 529, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/1FUZ3Yrzx9zFYju_mtUP7dOlJ5it2YdY3/view.