ATMOSFERİK BASINÇ PLAZMA TORÇ SİSTEMİNDE TÜRBÜLANS VE HIZ ALANI ÖLÇÜMÜ

2018-12-31
Bu projede mikrodalga ile üretilen atmosferik basınçtaki plazma sisteminde gözlemlenecek olan türbülans ve benzeri kaotik yapılanmaların, hidrodinamik özellikler üzerinden Schlieren görüntüleme yöntemi ile karakterize edilip, laminer akış ile türbülans arasındaki geçişler tanımlanacaktır.

Suggestions

Energy Modeling of Wearable Intelligent Batteryless Health Monitoring System with Thermal-Vibrational Hybrid Harvester
Sharone, Molly; Muhtaroğlu, Ali; Sustainable Environment and Energy Systems (2021-9-18)
A unified model is developed in this thesis with a thermal-vibrational hybrid energy harvester and a wearable intelligent batteryless health monitoring system for accurate prediction of energy flow from generation to consumption. Analytical models are developed first based on environmental conditions, energy conversion parameters, geometry, and datasheet specifications. Data from literature is utilized from multiple energy harvesters, interface electronics, the intelligent sensor nodes and monitored patient...
GÜNEŞ GÖZELERİNDE KULLANILMA AMAÇLI OLARAK, FARKLI PLAZMA DEŞARJLARDA TiOx, ve SiOx KAPLAMA YÖNTEMLERİNİN DENEYSEL ÇALIŞILMASI ve KARAKTERİZASYONLARI
Uzun Kaymak, İlker Ümit(2017-12-31)
Güneş enerjisi gözelerinde kullanılmak üzere silikon (Si) yüzey üzerine TiOx, ve SiOx tipi malzemelerin radyo frekanslı (RF) ya da direk akım(DC) tipi üretilen plazma deşarj yöntemleriyle farklı soy gazlar altında kaplanmasının deneysel olarak araştırılması amaçlanmaktadır. Bu malzemeler genelde Si üzerine termal buharlaştırma ya da kimyasal spreyleme gibi yöntemlerle kaplanabilmektedir. Ancak bu kaplama malzemelerinin, nanocrystal ya da toz formlarda RF plazma ve püskürtme yöntemlerini bir araya getiren öz...
Topoloji Optimizasyonu Yapılmış Parçaların 3B Yazıcılar ile Doğrudan Üretilmesi
Yaman, Ulaş (2019-03-01)
Bu çalışma çerçevesinde geliştirilen yöntem ile birlikte tasarım ve üretim akışına verilen mekanik parçaların topoloji optimizasyonu yapılmakta ve eklemeli imalat yöntemlerinden Eriyik Yığma Modellemeyi kullanan 3 boyutlu yazıcılarda doğrudan üretilebilmeleri için makine komutları üretilmektedir. Eklemeli imalat yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte topoloji optimizasyonu yöntemlerinin uygulanabilirliği ortaya çıkmıştır. Çalışmada kullanılan Eriyik Yığma Modelleme yöntemi karışık geometriye sahip parçalar...
Organometalik Polimerler Kullanılarak Nanoyapılı Metal Kompozitlerin Elde Edilmasi: Yapıların Tayini Ve Isıl Karekterizasyonu
Kayran İşçi, Ceyhan(2009-12-31)
Kapsam: Bu çalışmamızda, organometalik kopolimerin ve bu maddelerin pirolizi ile nanometre boyutlarında metal kompozitlerin sentezlenmeleri, karakterizasyonları, oluşum mekanizmalarının ve ısıl özelliklerinin saptanması amaçlanmaktadır. Projemizin ilk aşamasında sentezlenecek olan kobalt-polistiren-blok-poli (vinilpiridin), (PS-PVP)'in sentezi literatürde bilinen yöntemler doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Başlangıç maddelerinin ve hazırlanan organometalik kopolimerin karakterizasyonu klasik spektrometri...
MOLİBDEN DİSÜLFÜR (MoS2)/GRAFEN NANOKOMPOZİTLERİNİN ÜRETİMİ VE SÜPERKAPASİTÖRLERDE KULLANIMI
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durukan, Mete Batuhan(2018-12-31)
Bu projede laboratuvarımızda çözelti esaslı yöntemlerle üretilen MoS2 ve grafen elektrot malzemeleri kullanılarak kompozit yapıdaki elektrotlar hazırlanacak bunların çeşitli sulu ve organik elektrolitler ile süperkapasitör performansları belirlenecektir.
Citation Formats
İ. Ü. Uzun Kaymak, “ATMOSFERİK BASINÇ PLAZMA TORÇ SİSTEMİNDE TÜRBÜLANS VE HIZ ALANI ÖLÇÜMÜ,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62151.