GÜNEŞ GÖZELERİNDE KULLANILMA AMAÇLI OLARAK, FARKLI PLAZMA DEŞARJLARDA TiOx, ve SiOx KAPLAMA YÖNTEMLERİNİN DENEYSEL ÇALIŞILMASI ve KARAKTERİZASYONLARI

2017-12-31
Uzun Kaymak, İlker Ümit
Mansuroğlu, Doğan
Güneş enerjisi gözelerinde kullanılmak üzere silikon (Si) yüzey üzerine TiOx, ve SiOx tipi malzemelerin radyo frekanslı (RF) ya da direk akım(DC) tipi üretilen plazma deşarj yöntemleriyle farklı soy gazlar altında kaplanmasının deneysel olarak araştırılması amaçlanmaktadır. Bu malzemeler genelde Si üzerine termal buharlaştırma ya da kimyasal spreyleme gibi yöntemlerle kaplanabilmektedir. Ancak bu kaplama malzemelerinin, nanocrystal ya da toz formlarda RF plazma ve püskürtme yöntemlerini bir araya getiren özgün bir kaplama yöntemi ile güneş gözesi oluşturacak malzemeye kaplanması hem alternatif bir fiziksel yaklaşım getiren, hem de literatürde de az sayıda da olsa başarılı sayılabilecek örnek çalışmalarla desteklenebilecek yeni bir araştırma konusudur.
Citation Formats
İ. Ü. Uzun Kaymak and D. Mansuroğlu, “GÜNEŞ GÖZELERİNDE KULLANILMA AMAÇLI OLARAK, FARKLI PLAZMA DEŞARJLARDA TiOx, ve SiOx KAPLAMA YÖNTEMLERİNİN DENEYSEL ÇALIŞILMASI ve KARAKTERİZASYONLARI,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62132.