Hide/Show Apps

Course Material / Open Courseware

Browse
Search within this collection:

Recent Submissions

İşletme Kararları İçin İktisadi Analiz
Berndt,Ernst; Doyle, Joseph(2004)
15.010 Sloan School'un mikroiktisattaki temel konusudur anadalıdıır- Sloan olmayan öğrenciler için dersin kodu 15.011 dir. Amacımız firmaların düzenli olarak almak zorunda olduğu iktisadi kararlari yönlendiren analitik ara...
Finansal Yönetim
Lewellen, Jonathan; Küçükkaya, Engin(2003)
Finansal Yönetim işletmelerde finansal yönetimi ve finansal piyasaları, yöneticilerin kararlarının finansal tarafını vurgulayarak işler. Finansın bütün konularını kapsar, bunların arasında: gerçek veya finansal varlıkların...
Finans Teorisi II
Jenter, Dick; Lewellen, Katharina(2003)
Bu dersin amacı doğru iş kararları verebilmek için gerekli finansal araçları öğrenmektir. Ders kurumsal finans teorisinin temel bulgularını sunacak, ancak esas ağırlık bunların gerçek iş kararlarına uygulanması olacaktır. ...