Finans Teorisi II

2003
Jenter, Dick
Lewellen, Katharina
Bu dersin amacı doğru iş kararları verebilmek için gerekli finansal araçları öğrenmektir. Ders kurumsal finans teorisinin temel bulgularını sunacak, ancak esas ağırlık bunların gerçek iş kararlarına uygulanması olacaktır. Her derste sınıf içi tartışmalar oalcaktır, bunların bir kısmı dersler hakkında bir kısmı da vaka çalışmaları üzerinde olacaktır.

Suggestions

An investigation of persistence in autonomous learning behaviors of English majors
Çakır, Nur (2011-10-05)
Motivating students to become active learners who can pursue and address their learning needs despite the presence of various difficulties is a major goal in contemporary educational practice. Socio-economical dynamics in today‘s knowledge-based society requires people to continuously improve their skills in the course of their professional lives. Therefore, understanding what intentions and behaviors drive persistent and successful learners in various professions, and developing strategies for encouraging ...
A Study on poverty in the city with a specific focus on ethnic networks
Yıldız, Melik Zafer; Şengül, H. Tarık; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2002)
In this study, it is aimed to explore the role of ethnic networks, which are constructed in certain city districts and made use of by urban poor, for securing their income and dwelling. In this respect, taking the theoretical discussion on urban poverty, survival strategies, and ethnicity in to account, this study firstly addressed the role of ethnic networks and the way in which these ethnic networks are put in use, as well as patterning of household strategies through ethnic criteria in city districts thr...
Organik Tarım Üretimini Özendirmek İçin Optimal Teşvik Yöntemleri
Gülseven, Osman(2010-12-31)
Bu araştırmanın amacı Organik Tarım Ürünleri için tüketicilerin vermek istedikleri fiyat primini hesaplamaktır. Proje kapsamında ilgili ürünlerin organik ve konvensiyonel olarak algılananma biçimine bağlı olarak değişen tüketici davranışının analiz edilmesi planlanmaktadır. Bu analizin uygulamalı olarak yapılması için bir anket hazırlanması ve belli başlı ürünler için bu anket sonuçlarının değerlendirilmesi sözkonusudur. Projenin sonucunda Türk halkının organik ürünlere bakış açısının, tüketici karakterler...
Development of Metacognitive Skills Inventory for Internet Search (MSIIS): Exploratory and Confirmatory Factor Analyses
Şendurur, Emine; Yıldırım, Zahide (Ilkogretim Online, 2018-01-01)
This study reports the development of metacognition inventory for Internet search for middle school students. In this study, analysis and results of both exploratory and confirmatory factors are reported. Firstly, 37-items were generated considering literature review and metacognitive challenges faced during the search process, and pilot exploratory factor analysis was conducted. Secondly, the final version of the scale was distributed to 273 seventh grade students, and the existing constructs were extracte...
Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretimindeki Güven Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Ulu, Nilgün; Yazıcı, Tuba; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2019-11-01)
Bu çalışmanın temel amacı sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersi öğretimi sırasındaki güven seviyelerinin araştırılmasıdır. Buna ek olarak; cinsiyet, okutulan sınıf ve hizmet yılı gibi faktörlerin öğretmenlerin güven seviyesine etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmaya Ankara’nın Çankaya ilçesinde görev yapan 320 (147 Kadın ve 173 Erkek) sınıf öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve oyun dersi öğretimi sırasındaki güven seviyelerini ölçmek için Spittle, ...
Citation Formats
D. Jenter and K. Lewellen, “Finans Teorisi II,” 00, 2003, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=161.