Finansal Yönetim

2003
Lewellen, Jonathan
Küçükkaya, Engin
Finansal Yönetim işletmelerde finansal yönetimi ve finansal piyasaları, yöneticilerin kararlarının finansal tarafını vurgulayarak işler. Finansın bütün konularını kapsar, bunların arasında: gerçek veya finansal varlıkların değerlemesi, risk yönetimi, türev enstrümanlar, risk ve beklenen getiri dengesi, finansman ve temettü politikaları vardır. Ders yönetimsel kararları yönlendirmede ampirik araştırmalardan destek alır.
Citation Formats
J. Lewellen and E. Küçükkaya, “Finansal Yönetim,” 00, 2003, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=163.