İNGİLİZCE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON BAZLI ANLIK MESAJLAŞMA PLATFORMUNDAKİ KURDUKLARI İŞBİRLİĞİ: DURUM ÇALIŞMASI

2017-09-01
International Journal of Language Academy

Suggestions

İNGİLİZCE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON BAZLI ANLIK MESAJLAŞMA PLATFORMUNDAKİ KURDUKLARI İŞBİRLİĞİ: DURUM ÇALIŞMASI
Karakuş, Esra; Ünlüer, Zeynep (2017-04-18)
ROLE STRESSORS OF EFL INSTRUCTORS IN RELATION TO THEIR JOB SATISFACTION: A PHENOMENOLOGICAL STUDY IN HIGHER EDUCATION CONTEXT
Güneyli, Duygu; Emil, Serap; Department of Educational Administration and Planning (2021-9)
Higher education institutions are complex organizations where role stressors easily occur due to their interdependent and interrelated nature. As the effectiveness of universities primarily depend on academic staff, their job satisfaction is just as important. Being a key member of universities, EFL instructors are mainly responsible for providing effective English language teaching in higher education. The purpose of this research is to show how EFL instructors experience their roles in higher education wi...
EXPLORING THE CHARACTERISTICS OF AN ONLINE PRACTICUM COURSE IN AN ENGLISH LANGUAGE TEACHER EDUCATION PROGRAM: A CASE STUDY
İlya, Ali; Daloğlu, Ayşegül; Department of English Language Teaching (2022-9-1)
The global COVID-19 pandemic made it more apparent that English as a Foreign Language (EFL) teacher education programs have not been well-prepared for the online modality. Practicum, as a fundamental component of these programs, was not an exception. The emergency remote teaching period started as an unexpected and unwanted process; however, it also taught significant lessons to the whole world. With an awareness of point of no return marked by the COVID-19, the particular research study aims to explore the...
İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KARİYER PLANLARININ İRDELENMESİ
Kaçar, Işıl Günseli; Ölçü, Zeynep(2014-12-31)
Bu çalışmada İngilizce öğretmen adaylarının hem mesleki hem de kurumsal planları göz önüne alınarak kapsamlı bir çerçevede inceleme yapılması hedeflenmektedir. Adayların mezun olduktan sonra öğretmenlik yapıp yapmayacakları, öğretmenlikleri sırasında mesleki gelişimleri için ne kadar çaba sarf etmeyi planladıklar, mesleki seçimlerinden hoşnutlukları, hangi kurumlarda çalışmayı planladıkları ve hizmet bölgeleri konusundaki tercihleri detaylı bir biçimde incelenecektir. Böylelikle yerel çerçevede bilimsel ver...
İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMİNDE ÇEVRİM İÇİ YARDIMCI MENTOR UYGULAMASI
Kaçar, Işıl Günseli(2018-12-31)
Bu projenin temel amacı amacı ODTÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören son sınıf öğretmen adaylarının staj derslerinde yaptıkları uygulamaları desteklemek, öğretme kaygısı düzeylerini azaltmak, mevcut kaynakları kullanarak adayların mesleki gelişimlerine ve alan yeterliklerine katkıda bulunmaktır. Çevrim içi mentorluk uygulamasının mevcut okul-tabanlı mentorluk sisteminin eksiklikleri tamamlayıcı bir rol oynayarak, adaylara daha pragmatik ve eğitim sisteminin ihtiyacı olan bir d...
Citation Formats
E. Karakuş and Z. Ünlüer, “İNGİLİZCE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON BAZLI ANLIK MESAJLAŞMA PLATFORMUNDAKİ KURDUKLARI İŞBİRLİĞİ: DURUM ÇALIŞMASI,” International Journal of Language Academy, pp. 194–207, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/69394.