İNGİLİZCE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON BAZLI ANLIK MESAJLAŞMA PLATFORMUNDAKİ KURDUKLARI İŞBİRLİĞİ: DURUM ÇALIŞMASI

2017-04-18

Suggestions

İNGİLİZCE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON BAZLI ANLIK MESAJLAŞMA PLATFORMUNDAKİ KURDUKLARI İŞBİRLİĞİ: DURUM ÇALIŞMASI
Karakuş, Esra; Ünlüer, Zeynep (2017-09-01)
ROLE STRESSORS OF EFL INSTRUCTORS IN RELATION TO THEIR JOB SATISFACTION: A PHENOMENOLOGICAL STUDY IN HIGHER EDUCATION CONTEXT
Güneyli, Duygu; Emil, Serap; Department of Educational Administration and Planning (2021-9)
Higher education institutions are complex organizations where role stressors easily occur due to their interdependent and interrelated nature. As the effectiveness of universities primarily depend on academic staff, their job satisfaction is just as important. Being a key member of universities, EFL instructors are mainly responsible for providing effective English language teaching in higher education. The purpose of this research is to show how EFL instructors experience their roles in higher education wi...
İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KARİYER PLANLARININ İRDELENMESİ
Kaçar, Işıl Günseli; Ölçü, Zeynep(2014-12-31)
Bu çalışmada İngilizce öğretmen adaylarının hem mesleki hem de kurumsal planları göz önüne alınarak kapsamlı bir çerçevede inceleme yapılması hedeflenmektedir. Adayların mezun olduktan sonra öğretmenlik yapıp yapmayacakları, öğretmenlikleri sırasında mesleki gelişimleri için ne kadar çaba sarf etmeyi planladıklar, mesleki seçimlerinden hoşnutlukları, hangi kurumlarda çalışmayı planladıkları ve hizmet bölgeleri konusundaki tercihleri detaylı bir biçimde incelenecektir. Böylelikle yerel çerçevede bilimsel ver...
İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMİNDE ÇEVRİM İÇİ YARDIMCI MENTOR UYGULAMASI
Kaçar, Işıl Günseli(2018-12-31)
Bu projenin temel amacı amacı ODTÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören son sınıf öğretmen adaylarının staj derslerinde yaptıkları uygulamaları desteklemek, öğretme kaygısı düzeylerini azaltmak, mevcut kaynakları kullanarak adayların mesleki gelişimlerine ve alan yeterliklerine katkıda bulunmaktır. Çevrim içi mentorluk uygulamasının mevcut okul-tabanlı mentorluk sisteminin eksiklikleri tamamlayıcı bir rol oynayarak, adaylara daha pragmatik ve eğitim sisteminin ihtiyacı olan bir d...
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ VE İNGİLİZ DİLİ EDEBİYATI ÖĞRENCİLERİNİN UZATILMIŞ BİRLEŞİK CÜMLELERİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
Çağatay, Sibel (2019-12-01)
Akademik alanda en sık karşılaşılan birleşik cümle yapısı bir ana cümle bir de yan cümlenin birleşiminden oluşmaktadır. Birleşik cümleler cümlenin başından, ortasından ya da sonundan uzatılarak daha da karmaşık hale gelmekte ve bu da öğrenenlerin bu yapıyı ayırt etmelerini zorlaştırmaktadır. Bu sebeple, bu çalışma gelecekte İngilizceyi profesyonel bir şekilde kullanacak olan İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin bu yapıyı basit, sıralı ve bileşik cümle yapıları arasından hangi ö...
Citation Formats
E. Karakuş and Z. Ünlüer, “İNGİLİZCE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON BAZLI ANLIK MESAJLAŞMA PLATFORMUNDAKİ KURDUKLARI İŞBİRLİĞİ: DURUM ÇALIŞMASI,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://docs.wixstatic.com/ugd/86c053_ab6fe6a45a4e4ae29de2b3b4db4b3fb9.pdf.