Çalışanların Kararlara Katılımı ve Örgütsel Politika Algısı İlişkisi

2016-03-01
Bıyık, Yunus
Erden, Pelin
Aydoğan, Enver
Citation Formats
Y. Bıyık, P. Erden, and E. Aydoğan, “Çalışanların Kararlara Katılımı ve Örgütsel Politika Algısı İlişkisi ,” Journal of Business Research - Turk, vol. 8, no. 1, pp. 100–116, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/69469.