Etik Seminerleri

2012-10-04
İnam, Ahmet

Suggestions

Etik İncelemesi
Kaya Merdan, Songül (2020-01-01)
A survey of the distinction between ethics and politics with an aristotelian appraisal
Çelik, Sinan Kadir; İnam, Ahmet; Department of Philosophy (2010)
In the history of philosophy, ethics and politics have either been considered as two unrelated, irreducible realms or as identical to each other. In the thesis the historical transformation of the problematic relation between ethics and politics is critically evaluated. It is argued that from the emergence of the conflict in Ancient Greece following the “Socratic ideal” to the modern attempt for its resolution by the “Machiavellian revolution,” the prominent theories developed for dealing with the problem h...
Felsefe Diyalogları
Karademir, Aret (2016-01-01)
Felsefe ile akademik anlamda ilgilenen kişilerin ele alıp incelediği felsefi sorunları, gündelik hayatımızın seyri içinde, çoğu zaman ya göremeyiz ya da görmezden geliriz. Bu sorunlar, aslında, sadece gündelik hayatımızla değil, bütün yaşamımızla doğrudan ilgili olmalarına rağmen, gereksiz sorunlar gibi görülürler ve onları ciddiye almanın aklı karıştırmaktan başka bir işe yaramadığı düşünülür. Bu durumun ortaya çıkmasının, yani felsefenin ilgilendiği sorunların sıradan insanların ilgileri dışında kalmasını...
Rekabet Politikası
Aşçıoğlu Öz, Gamze (Turhan Kitapevi, 2013-01-01)
Bilim Felsefesi
Grünberg, David (Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2016-02-01)
Citation Formats
A. İnam, “Etik Seminerleri,” 00, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70103.