Etik İncelemesi

2020-01-01

Suggestions

Etik Seminerleri
İnam, Ahmet(2012-10-04)
A survey of the distinction between ethics and politics with an aristotelian appraisal
Çelik, Sinan Kadir; İnam, Ahmet; Department of Philosophy (2010)
In the history of philosophy, ethics and politics have either been considered as two unrelated, irreducible realms or as identical to each other. In the thesis the historical transformation of the problematic relation between ethics and politics is critically evaluated. It is argued that from the emergence of the conflict in Ancient Greece following the “Socratic ideal” to the modern attempt for its resolution by the “Machiavellian revolution,” the prominent theories developed for dealing with the problem h...
The Impact of perceptions of ethical work climates and organizational justice on workplace deviance
Yüksel, Suna; Aşcıgil, Semra Feriha; Department of Business Administration (2012)
The current study analyzes the impact of ethical work climates (caring, law and code, rules, instrumental and independence climates) and perceptions of organizational justice (distributive, procedural and interactional justice) on workplace deviance (organizational and interpersonal deviance) which is associated with huge financial, social and psychological costs for the organizations and organizational members. The findings of the research are based on a quantitative survey conducted among 219 employees in...
Felsefe Diyalogları
Karademir, Aret (2016-01-01)
Felsefe ile akademik anlamda ilgilenen kişilerin ele alıp incelediği felsefi sorunları, gündelik hayatımızın seyri içinde, çoğu zaman ya göremeyiz ya da görmezden geliriz. Bu sorunlar, aslında, sadece gündelik hayatımızla değil, bütün yaşamımızla doğrudan ilgili olmalarına rağmen, gereksiz sorunlar gibi görülürler ve onları ciddiye almanın aklı karıştırmaktan başka bir işe yaramadığı düşünülür. Bu durumun ortaya çıkmasının, yani felsefenin ilgilendiği sorunların sıradan insanların ilgileri dışında kalmasını...
Etik Liderliğin Çalışanların İş Performansı ve İş Tatminine Etkisi
Bıyık, Yunus; Erden, Pelin (2017-01-01)
Citation Formats
S. Kaya Merdan, “Etik İncelemesi,” 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79099.