Yığma yapıların deprem yükleme testi için eğilme masası

2008
Yapının kütlesinin yoğunluklu olarak sadece döşeme seviyesinde bulunmadığı ve kütlesi yapı yüksekliğince dağılmış olan durumlarda (örneğin yığma yapılar (202), kuleler, soğutma bacaları, tünel kalıp yapılar, vb.) deprem sırasında yapıya gelecek ivmesel yüklemeleri (201), statik olarak yapının her noktasına yükleyen (303), yerçekimi ivmesinin eğik düzleme (301) paralel bileşenini (305) kullanan, ortasındaki piston (405) ve karşılıklı iki kenarlarında (401) teşkil edilmiş sökülür-takılır soketli mafsal mesnetler (404) aracılığıyla yapı modeline (302) her iki yönde değişebilir sabitlenebilir bir eğim açısı (304) vererek kontrollü tersinir-tekrarlı yükleme yapan test masasıdır.

Suggestions

Yığma yapıların deprem etkisi altında gözleme ve hesaba bağlı değerlendirilmesi için yöntem
Geneş, Mehmet Cemal; Abrahamczyk, Lars; Kaçın, Selçuk; Erberik, Murat Altuğ (null; 2017-10-13)
Geleneksel kanıya göre donatısız yığma yapılar, kuvvetli deprem etkisine karş ı daha az dayanıklıdırlar. Ancak, bu binaların davranışını ifade edebilecek uygun modeller pek bulunmamaktadır. Orta Avrupa Standartlarına göre (EuroCode 8) sadece analitik yöntemlerle yapılan yığma binaların deprem davranışı çalışmaları, deprem sonrası yapılan hasar gözlemleriyle karşılaştırıldığında, hasar ilerlemesinin birinci şiddetten ikinci şiddete geçişinde çok fa zla kötümser sonuçlar vermediği yönündedir. Bu çalışm...
Yığma Minare Ve Kule Tipi Yapılar İçin Depreme Karşı Değerlendirme Ve Güçlendirme Metotları Geliştirilmesi
Türer, Ahmet(2010-12-31)
Amaç: Minare, saat kulesi gibi farklı işlevler için inşa edilen, biçimsel özelliği ve inşa tekniği nedeniyle genellikle kule yapılar olarak tanımlanan yapı grubu, ülkemizdeki kültürel mirasın pek de fazla tanınmayan önemli bir parçasını oluştururlar. Kule yapı olarak tanımlanan minareler ise işlevsel gereklilikten çok, sembolik anlamları nedeniyle, yeni yapılmakta olan camilerin de vazgeçilmez parçasıdırlar. Eski yada yeni, gerek yapım teknikleri ve gerekse yapısal özellikleri açısından daha az tanınan bu ...
Kaya Şev Duraylılığının Farklı Deterministik ve Olasılıksal Yöntemlerle Değerlendirilmesi: Batı Karadeniz Örneği
Ersöz, Timur; Topal, Tamer (null; 2019-02-01)
Yol yarmalarının şev duraylılığı geometrik değişiklikler, süreksizlik açıklıklarının genişlemesi, kazı, ayrışma ve gerilme azalımı gibi örselenmelerden etkilenmektedir. Bu örselenmeler göz önüne alınmadan yapılan hatalı tasarımlar bir kazaya sebebiyet verebilir. Kaya şevlerin duraylılığını değerlendirmek için deterministik ve olasılıksal yöntemler kullanılabilir. Deterministik yöntemler şev duraylılığını küçük hesaplamalarla bulabilmekte ve güvenlik katsayısını doğrudan hesaplayabilmektedir. Olasılık...
Experimental investigation of failure mechanism in cross-ply and fabric curved composite laminates
Çevik, Ahmet; Çöker, Demirkan; Department of Aerospace Engineering (2021-8)
Laminated curved-shape composite parts which are used in the spar and ribs in aircraft and wind turbine blades are subjected to high interlaminar tensile and shear stresses. These stresses cause delamination and subsequent reduction in load-carrying capacity. In this study, failure mechanism of cross-ply and fabric curved composite laminates under pure transverse loading are examined experimentally using an in-house designed test fixture. Stress field over the curved beam is obtained with finite element ana...
Probability-based assessment of post-liquefaction shear strength: An effective stress approach
Sari, Satuk Buğrahan; Çetin, Kemal Önder; Department of Civil Engineering (2022-6)
Although post-liquefaction shear strengths of soils are very small, their accurate estimations are critical for post-liquefaction stability assessments. Due to the large strain nature of the liquefaction problem and difficulties in preparing re-constituted soil samples representing field conditions, laboratory testing-based assessments are not commonly used. Instead, semi-empirical residual strength assessments based on back analyses of liquefaction-induced failure cases are used for the purpose. Earlier st...
Citation Formats
A. Türer, “Yığma yapıların deprem yükleme testi için eğilme masası,” 00, 2008.