Kordinasyon ve hakimiyet test cihazı

2010
COŞKUNÖZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Psikomotor ve bilişsel süreçleri ölçme ve değerlendirme alanında insanların uyaranları görsel olarak algılamaları sonrasında verdikleri tepki esnasında bireyin el ve göz koordinasyonu yanı sıra el ve kol kasları üzerindeki hâkimiyetini ölçen bir cihaz ile ilgilidir . Bu amacı gerçekleştirmek üzere cihaz 1 . İstemin şıklarında belirtilen unsurları ihtiva etmektedir .

Suggestions

Nondestructive evaluation of the effects of carburizing process parameters on microstructure and residual stress state of SAE 9310 steel via magnetic Barkhausen noise method
Yıldırım, Zafer; Gür, Cemil Hakan; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-2-11)
Carburizing is a surface treatment process applied for improving the surface hardness, wear resistance, and also fatigue life of some critical aerospace and automotive components, such as gears, bearings, and bushings. It consists of carbon diffusion into low-C steels in the austenitized condition which results in a carbon gradient along with the depth, then followed by quenching, sub-zero treatment, and tempering. In a carburized component, a strong and wear-resistant surface layer (the case) with compress...
The effect of scratch on children’s English Language and cognitive development
Bahar, Nilay; Özgw, Duygu; Savaş, Perihan; Department of English Language Teaching (2021-3-05)
This study integrated Scratch into language teaching for children, investigated the effects on language and cognitive skills, and explored the benefits and challenges from the students’ and teachers’ viewpoints. The study consisted of two sub-studies. Study Awas designed as an intervention study in which ten students and one teacher participated. We collected quantitative data through the exit test of the coursebook, OYLPT, MAIN, Wisconsin CST, and Design Scenarios. Based on the results, Scratch...
Beyin Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Öğrencileri için Kesintisiz Mobil Öğrenme Platformu Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi
Aşkun, Cengiz Savaş(2015-12-31)
Bu araştırmanın amacı tıp fakülteleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde yer alan beyin cerrahisi uzmanlık eğitimi programlarındaki araştırma görevlilerinin eğitimlerinin bir parçası olan ameliyatlarda yer almadan önce ilgili ameliyatın gerektirdiği teorik ve pratik bilgileri test edebilmelerine olanak sağlayacak mobil öğrenme ortamı geliştirmek ve geliştirilen bu ortamın etkinliğini değerlendirmektir. Araştırmada önerilen mobil uygulamanın geliştirilmesine olan ihtiyaç beyin cerrahisi uzmanlık eğitmenl...
Tepki hızı tespit cihazı
Koku, Ahmet Buğra; Sümer, Hayriye Canan; Erol Korkmaz, Habibe Tuğba; Özütemiz, Kadri Buğra; Eriş , Ayda (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2010-7-10)
Buluş psikomotor ve bilişsel süreçleri ölçme ve değerlendirme, kısaca psikoteknik değerlendirme alanında insanların uyaranlarla karşılaştıkları andan tepki gösterdikleri ana kadar geçen tepki verme sürelerini ölçen bir cihaz ile ilgilidir . Bu amacı gerçekleştirmek üzere cihaz 1 . İstemin şıklarında belirtilen unsurları ihtiva etmektedir .
Effect of ground on flow structure of non-slender delta and reverse delta wings
Koçak, Göktuğ; Yavuz, Mehmet Metin; Department of Mechanical Engineering (2023-1-26)
Flight condition of aircrafts proximity to the ground, so-called “Ground Effect” (GE), is among one of the most recent research areas since the aerodynamic performance and stability of wing in ground effect (WIG) crafts significantly vary due to the flow dynamics associated with the interaction between the wing and the surface. In the present study, ground effect of non-slender delta wings (DW) and reversed delta wings (RDW) at static ground effect (SGE) condition in the absence of heave and pitch motion w...
Citation Formats
COŞKUNÖZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, “Kordinasyon ve hakimiyet test cihazı,” 00, 2010.