Beyin Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Öğrencileri için Kesintisiz Mobil Öğrenme Platformu Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

2015-12-31
Bu araştırmanın amacı tıp fakülteleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde yer alan beyin cerrahisi uzmanlık eğitimi programlarındaki araştırma görevlilerinin eğitimlerinin bir parçası olan ameliyatlarda yer almadan önce ilgili ameliyatın gerektirdiği teorik ve pratik bilgileri test edebilmelerine olanak sağlayacak mobil öğrenme ortamı geliştirmek ve geliştirilen bu ortamın etkinliğini değerlendirmektir. Araştırmada önerilen mobil uygulamanın geliştirilmesine olan ihtiyaç beyin cerrahisi uzmanlık eğitmenleriyle yapılan görüşme sonucunda ortaya çıkmıştır. Beyin cerrahisi uzmanlık eğitiminin en önemli parçalarından biri uzman adayının girmek zorunda olduğu ameliyatlarda hastanın beyninde yer alan lezyonun (anormal oluşum, tümör vb.) yerini görüntüleme cihazlarından gelen 2-Boyutlu (2B) görüntüler yardımıyla doğru tahmin ederek gerçekte 3-Boyutlu (3B) olan hasta kafasında cilt kesisini (insizyon) ve tabi ki alttaki kemiğin en uygun bölgede açılmasıdır (kraniotomi). Çalışmanın uygulama geliştirme süreci sonrasında ise eğitsel açıdan değerlendirilmesi ve uzmanlık adaylarının görüşlerinin alınarak gelecekteki benzer tasarımlara ışık tutması beklenmektedir.
Citation Formats
C. S. Aşkun and S. Öz, “Beyin Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Öğrencileri için Kesintisiz Mobil Öğrenme Platformu Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61918.