Tepki hızı tespit cihazı

2010-7-10
Koku, Ahmet Buğra
Sümer, Hayriye Canan
Erol Korkmaz, Habibe Tuğba
Özütemiz, Kadri Buğra
Eriş , Ayda
Buluş psikomotor ve bilişsel süreçleri ölçme ve değerlendirme, kısaca psikoteknik değerlendirme alanında insanların uyaranlarla karşılaştıkları andan tepki gösterdikleri ana kadar geçen tepki verme sürelerini ölçen bir cihaz ile ilgilidir . Bu amacı gerçekleştirmek üzere cihaz 1 . İstemin şıklarında belirtilen unsurları ihtiva etmektedir .

Suggestions

Yürüme ve Hareket Analizi Sistemleri Teknik Ayrıntılar
Tönük, Ergin (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, 2014-07-01)
Bilgisayarlı ve üç boyutlu yürüme analizi sistemleri klinikte görsel olarak yapılan yürüme analizine ek olarak yürüyüş kinematiği ve kinetiği ile ilgili yürüyüşün her anına ait sayısal veriler sağlayarak tanılama, tedavi planlama ve değerlendirme ile protez ve ortez tasarım, ayarlama ve değerlendirmesinde yardımcı bir araç olarak kullanılmaktadır. Elde edilen verilerin sayısal olmasına ek olarak objektif olması da bilgisayarlı yürüyüş analizi sistemlerinin önemli bir üstünlüğüdür. Öte yandan, gerek sistem t...
Kordinasyon ve hakimiyet test cihazı
COŞKUNÖZ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (Türk Patent Enstitüsü, 2010)
Psikomotor ve bilişsel süreçleri ölçme ve değerlendirme alanında insanların uyaranları görsel olarak algılamaları sonrasında verdikleri tepki esnasında bireyin el ve göz koordinasyonu yanı sıra el ve kol kasları üzerindeki hâkimiyetini ölçen bir cihaz ile ilgilidir . Bu amacı gerçekleştirmek üzere cihaz 1 . İstemin şıklarında belirtilen unsurları ihtiva etmektedir .
Elektronik Öğrenme Tasarım İlkelerinin EEG Verileri ile Doğrulanması: Deneysel Çalışma
Yıldırım, İbrahim Soner; Özkurt, Tolga Esat(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı çoklu ortam, bitişiklik, kanal, fazlalık, tutarlılık ve kişileştirme ilkeleri kullanılarak üniveriste lisans düzeyindeki Fizik dersine yönelik tasarlanan elektronik öğrenme materyallerinin etkilliğinin EEG verileri vasıtasıyla dikkat, ilgilenme, ilgi, heyecan duyma, alaka, rahatlama ve gerilim düzeyleri üzerinden doğrulamaktır. Deneysel araştırma deseninin kullanılacağı çalışmada, her bir tasarım ilkesi için deney ve kontrol gruplarında bulunan toplam 30 öğrenciden EEG cihazı ile verile...
Balanced Path Generation and Reliability Extension for In-band Network Telemetry
ŞİMŞEK, GÖKSEL; Onur, Ertan; Alemdar, Hande; Department of Computer Engineering (2021-5)
Network monitoring is one of the key aspects to ensure communication reliability in case of failures and malicious activities and has several design issues depending on the system characteristics. As traditional monitoring solutions usually rely on periodic updates between the network controller and ordinary nodes, scalability re- mains a challenge, especially for large-scale systems. A recent solution, the In-Band Network Telemetry (INT) framework, allows data packets to probe the nodes while traversing th...
Afet Sonrası Çocuk ve Ergenlerle Çalışma
Erdur Baker, Özgür; Yıldırım, Zahide(2020)
Bu modül, psikolojik danışmanlara, afet sonrası çocuk ve ergenlerin verdiği tepkilere yönelik nasıl stratejiler geliştirebileceklerine dair temel bilgiler sunan uzman videosunu içermektedir.
Citation Formats
A. B. Koku, H. C. Sümer, H. T. Erol Korkmaz, K. B. Özütemiz, and A. Eriş, “Tepki hızı tespit cihazı,” 00, 2010.