Tepki hızı tespit cihazı

2010-7-10
Koku, Ahmet Buğra
Aydın, Gülçer
Sümer, Hayriye Canan
Erol Korkmaz, Habibe Tuğba
Özütemiz, Kadri Buğra
Eriş , Ayda
Buluş psikomotor ve bilişsel süreçleri ölçme ve değerlendirme, kısaca psikoteknik değerlendirme alanında insanların uyaranlarla karşılaştıkları andan tepki gösterdikleri ana kadar geçen tepki verme sürelerini ölçen bir cihaz ile ilgilidir . Bu amacı gerçekleştirmek üzere cihaz 1 . İstemin şıklarında belirtilen unsurları ihtiva etmektedir .
Citation Formats
A. B. Koku, G. Aydın, H. C. Sümer, H. T. Erol Korkmaz, K. B. Özütemiz, and A. Eriş, “Tepki hızı tespit cihazı,” 00, 2010.