Sodyum feldspattan, zeolit 4a ve 13x üretimi ve bunların üretim yöntemleri

2017
Akata Kurç, Burcu
Kideciler, Salih Kaan
Buluş, temel olarak deterjan geliştiriciler, nem tutucu ve ılık asfalt karışım üretimi gibi çeşitli ticari alanlar için kristalin zeolit 4A ve zeolit 13X sentezine yönelik sodyumca zengin benzersiz bir ham madde ile ilgilidir.

Suggestions

Performance evaluation of Cappadocian tuffs treated with alcohol dispersion of calcium hydroxide nano-particles
Çalışkan, Berkay Barış; Tavukçuoğlu, Ayşe; Saltık, Emine Nevin; Department of Building Science in Architecture (2022-12-08)
In this study, the effect of treatment with alcohol dispersion of calcium hydroxide Ca(OH)2 nanoparticles on controlling excessive water absorption and capillary water suction properties of Cappadocian tuffs was investigated extensively. For this purpose, two tuff types, Göreme Rock (CYT) and Cappadocian Rose (CPT), obtained from a quarry near Avanos-Nevşehir, were examined. Laboratory tests were conducted concerning their basic physical, hygric, mechanical, microstructural, and mineralogical properties bef...
Synthesis and characterization of waterborne and phosphorus containing flame-retardant polyurethane coatings
Çelebi, Funda; Aras, Leyla; Gündüz, Güngör; Department of Chemistry (2002)
In this study, phosphorus containing flame retardant water-dispersed polyurethane paints were produced by incorporating different amounts of phosphorus compound onto the polyurethane main chain. The novel flame retardant compound was synthesized in three steps. In the first step, monobenzalpentaerythritol was produced from benzaldehyde and pentaerythritol. In the second step, phosphorylation of monobenzal pentaerythritol was performed. Final step includes the formation of phosphorus phenyl dihydroxyl from t...
Çok ince soğurucu katmanlı -Eta-güneş gözelerinin üretimi ve incelenmesi
Güllü, Hüseyin Hasan; Parlak, Mehmet; Hosseını, Arezoo; Erçelebi, Ayşe Çiğdem(2015)
Bu çalışmada, çok ince soğurucu güneş gözeleri uygulamalarında alt tabaka olan ve yüksek gözenekli ve nanoparçacıklı yapıya sahip TiO2 katmanlarının üretimi için farklı TiO2 solüsyonları hazırnlanmıştır. Piyasada yaygın bulunan TiO2 kaynağı ve döndürmeli kaplama (yada saçtırmalı kaplama) tekniği kullanılarak, ITO kaplı cam alttaşlar üzerine nano gözenekli TiO2 katmanları üretilmiştir. İnce soğurucu tabaka olarak kullanılan yüksek gözenekli ve nano kristal yapısındaki TiO2 üzerine saçtırma tekniği kullanılar...
Fiber optik kimyasal sensör geliştirilmesi ve atmosferde hidrojen sülfür derişiminin ölçülmesi
Ataman, Yavuz O.; Eroğlu, Emin Ahmet(1994)
Cd(II) tuzlarının sulu çözeltileri ile işleme sokulmuş filitre kağıdı ve benzeri yüzeylerin $H_2S$ içeren gaza maruz kalması sonucu oluşan lüminesans sinyali, $H_2S$ tayini için bir analitik yöntemin aslını oluşturmaktadır. Bu sinyalin oluşmasına etki eden parametreler incelendi. Bu analitik sistemin fiber optik kablolu bir prob ile birlikte kullanılması için deneyler yapıldı. Spektrometreden uzak konumda bulunan filitre kağıtlı sistemde nüve kısmı 940 p,m olan bir kuvars fiber optik kablo ile uyarılan ve y...
Suyun Ve Etil Alkol Çözeltilerinin Fotokatalitik İndirgenmesi Yoluyla Hidrojen Üretimi.
Karakaş, Gürkan(2010-12-31)
1. AMAÇ ve GEREKÇE Titanyum dioksit (TiO2), kalay oksit (SnO2), ZnO toksik olmamaları, bant boşluklarının görünür dalga boyuna yakın olmaları, kararlılıkları nedeniyle tercih edilen yarı iletken metal oksitlerdir. Bu güne kadar özellikle TiO2 ile gerçekleştirilmiş bir çok çalışma literatürde mevcuttur. Aynı katalizörle fotonlarla gerçekleştirilen uyarım sonucunda indirgeme ve yükseltgeme trepkimelerinin gerçekleştirilebilmesi nedeniyle bir çok alanda uygulama potansiyeli mevcuttur. Fotokatalitik indirgeme t...
Citation Formats
B. Akata Kurç and S. K. Kideciler, “Sodyum feldspattan, zeolit 4a ve 13x üretimi ve bunların üretim yöntemleri,” 00, 2017.