Enerji Sönümleyici Bağlantı Aparatı

2017-3-27
Yapı sistemleri, maruz kaldıkları servis yüklerinin yanı sıra rüzgar ve deprem gibi doğal etkilerin oluşturduğu yüklere de karşı koymak durumundadırlar. Bu yüklere güvenli bir şekilde karşı koyabilmek için yapı sistemleri içerisindeki elemanlar arasında ve ayrıca bu elemanlar ile yapının temel sistemi arasında bağlantılar oluşturulması gereklidir. Bu bağlantılara bir örnek, hafif çelik ve ahşap yapı sistemlerinde duvar panellerini yapının temeline ve ayrıca duvar panellerinin katlar arasında birbirlerine bağlanması amacıyla kullanılan bağlantılardır. Hafif çelik ve ahşap yapı sistemlerinde duvar panellerinin yapının temeline bağlanması amacıyla sektörde ?hold-down? olarak adlandırılan bağlantı elemanları kullanılmaktadır. Bahsedilen bu bağlantılarda yeterli rijitlik ve yük kapasitesinin yanı sıra yeterli enerji sönümleme kabiliyetlerinin de bulunması yapı sisteminin yatay yükler altındaki performansında oldukça önemlidir. Bu buluş, yapı elemanları arasında veya yapı elemanları ile temel sistem arasında çekme kuvvetlerini aktaracak şekilde bir yapıya ve yüksek yük kapasitesi ve rijitliğe sahip olan, imalatı hazır profiller kullanılarak yapılabilen değiştirilebilir bir enerji sönümleyici bağlantı elemanı ile ilgilidir.

Suggestions

Developing a design guidance for improving the welfare of domestic dogs
Yakupoğlu, Mehmet Sinan; Töre Yargın, Gülşen; Department of Industrial Design (2022-5-11)
Dogs, living in our houses as family members or furry roommates, might experience difficulties getting used to living in a house and this issues make lasting impacts affecting their welfare at home. Design for interaction solutions achieving user-centeredness can answer the needs of dogs, and technology surrounding us would be facilitated to improve their welfare. As a user group, dogs have different interaction characteristics compared to humans. Informing designers about these differences and including th...
Investigation of novel geometrical design concepts for damping treatments
Çavuş, Bertuğhan; Özgen, Gökhan Osman; Department of Mechanical Engineering (2022-11)
Surface damping treatment concepts are developed utilizing viscoelastic materials as a damping layer where it is applied to the main structure. The main aim for adding these materials is to increase cyclic deformation in the frequency region of interest, which increases dissipated energy from the main structure. Constrained layer damping treatment is the most common, where the viscoelastic layer is constrained by a stiff top layer. Recently, a spacer or standoff layer has been added between the base and con...
Parametric Analysis of Two-Layer Shallow Flow Modelling for Landslide and Water Waves in Dam Reservoirs
Aksen, Mustafa Meriç; Aydın, İsmail; Department of Civil Engineering (2022-1-31)
Landslides into dam reservoirs can create large water waves which may cause overtopping of the dam body or even dam breaking in extreme cases. Numerical simulations of water surface deformation in the complete dam reservoir after the impact of sliding mass is necessary to predict potential risks of landslide generated waves. Depth integrated shallow flow equations may be useful to model the generation and propagation of water waves in the reservoir after landslides. Coulomb model for the slide material is c...
Kentsel Mekânın Üretim Ve Değerleme Süreçlerine Marksist Emek-Değer Kuramı’nın Uygulanması
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2021-05-01)
Kapitalist sistem içinde mekân, toplumsal yapıyı oluşturan güç ilişkilerinin bir yansıması olarak görülmekte ve bu ilişkiler çerçevesinde şekillenmektedir. Sistem, aynı zamanda mekân algısını ve mekâna yönelik yaklaşımları da etkileyerek mekânı ancak belirli bir düşünce sistemi içinde tartışmaya olanak sağlamaktadır. Bu kısıtı aşmak için başta Marksist düşünce olmak üzere pek çok alternatif düşünce sisteminden yararlanılmaktadır. Sunulan çalışma da Marksizm’den esinlenerek kullanılmakta olan “mekân üretimi”...
Essays on Credit and Reserves
Düzçay, Güney; Cömert, Hasan; Parmaksız, Ömer Kağan; Department of Economics (2022-6)
This thesis consists of three separate essays that concern some challenges in the monetary sphere of developing countries. The theme of the first essay is the low level of credit creation capacity in developing countries. It focuses on a particular impediment on the credit creation capacity, which is the hierarchical nature of monetary (financial) instruments. The concept of the hierarchy of money is put to use in order to discuss the structural forces that constrain domestic currency denominated credit cre...
Citation Formats
E. Baran, C. Topkaya, and B. M. Pehlivan, “Enerji Sönümleyici Bağlantı Aparatı,” 00, 2017.