Enerji Sönümleyici Bağlantı Aparatı

2017-3-27
Yapı sistemleri, maruz kaldıkları servis yüklerinin yanı sıra rüzgar ve deprem gibi doğal etkilerin oluşturduğu yüklere de karşı koymak durumundadırlar. Bu yüklere güvenli bir şekilde karşı koyabilmek için yapı sistemleri içerisindeki elemanlar arasında ve ayrıca bu elemanlar ile yapının temel sistemi arasında bağlantılar oluşturulması gereklidir. Bu bağlantılara bir örnek, hafif çelik ve ahşap yapı sistemlerinde duvar panellerini yapının temeline ve ayrıca duvar panellerinin katlar arasında birbirlerine bağlanması amacıyla kullanılan bağlantılardır. Hafif çelik ve ahşap yapı sistemlerinde duvar panellerinin yapının temeline bağlanması amacıyla sektörde ?hold-down? olarak adlandırılan bağlantı elemanları kullanılmaktadır. Bahsedilen bu bağlantılarda yeterli rijitlik ve yük kapasitesinin yanı sıra yeterli enerji sönümleme kabiliyetlerinin de bulunması yapı sisteminin yatay yükler altındaki performansında oldukça önemlidir. Bu buluş, yapı elemanları arasında veya yapı elemanları ile temel sistem arasında çekme kuvvetlerini aktaracak şekilde bir yapıya ve yüksek yük kapasitesi ve rijitliğe sahip olan, imalatı hazır profiller kullanılarak yapılabilen değiştirilebilir bir enerji sönümleyici bağlantı elemanı ile ilgilidir.
Citation Formats
E. Baran, C. Topkaya, and B. M. Pehlivan, “Enerji Sönümleyici Bağlantı Aparatı,” 00, 2017.