Developing a design guidance for improving the welfare of domestic dogs

2022-5-11
Yakupoğlu, Mehmet Sinan
Dogs, living in our houses as family members or furry roommates, might experience difficulties getting used to living in a house and this issues make lasting impacts affecting their welfare at home. Design for interaction solutions achieving user-centeredness can answer the needs of dogs, and technology surrounding us would be facilitated to improve their welfare. As a user group, dogs have different interaction characteristics compared to humans. Informing designers about these differences and including the perspectives of the dog users in the design process is a vital step in reaching for user-centeredness and would help to improve the welfare of dogs for their own benefit. In this study, the main aim is to inform the designers through a list of guidance specific to the dogs living in domestic settings. To form the guidance, various technology cases in Animal Computer Interaction literature are reviewed, and interviews are conducted with dog experts and dog families about their adoption process and the problems encountered. The guidance, addressing directly the designers, starts with the definition of welfare to show the designer the end goal of improving the welfare of the adopted dogs. Following that design challenges are introduced in the form of welfare issues and aids. To put dogs at the center of the design, guidance continues by offering design features that include the interaction modalities of dogs and design requirements specific to these modalities. In the last part of the guidance, type of participation for dog users to include them in the evaluation process of the developed design solution and methods to be used to understand the behavior of dog users during this participation are explained. The guidance, overall, helps designers to define the needs and characteristics of their dog users before starting their designs and informs them about the techniques to satisfy the communication during the evaluation phase of the developed design solution.

Suggestions

Investigating the Feasibility of Digitally Created Industrial Design Sketchbooks
Şener Pedgley, Bahar (2014-01-01)
Endüstri ürünleri tasarımcıları ve öğrencileri tasarım fikirlerini oluşturmak, belgelemek, aynı zamanda bu fikirleri başkalarıyla paylaşabilmek için eskiz defteri kullanırlar. Son yıllarda, tasarım süreci giderek sayısal ortamda gerçekleştirilmeye başladı, öyle ki, kağıt-temelli eskiz defterleri tasarım etkinliğini tatmin edici düzeyde belgelemek için yetersiz kalmaya başladı. Bu makale, fiziksel olarak kağıt üstünde oluşturulan endüstriyel tasarım eskiz defterlerinin sayısal olarak hazırlanmasına geçişin e...
Critical Success Factors of Partnering in the Building Design Process
Doğan, Sevgi Zeynep ; Kılıç Çalğıcı, Pınar ; Arditi, David ; Günaydın, Hüsnü Murat (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-12-15)
Etkin olamayan ortaklıklar bina projelerinin yönetiminde, tasarım tekrarlarına ve pahalı değişikliklere sebep olmaktadır. Ortaklığın etkileri, bina projesinin yapım evresi bağlamında etraflıca tartışılmaktadır; ancak tasarım evresi için çok nadir ele alınmaktadır. Bina tasarım sürecinin çokdisiplinli ve işbirlikçi yapısı göz önüne alındığında tasarım evresindeki ortaklığın uygulanabilirliğini, faydasını ve niteliğini inceleyen sistematik ve derin araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma, bina tasarım s...
Experiences with Moodle as a Communication Tool for Design Teamwork: A Users’ Perspective
Taşlı Pektaş, Şule ; Demirkan, Halime (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Tasarım sürecinde işbirliğinin önemi yaygın olarak kabul edilmesine rağmen, tasarım eğitimi kurumlarının bu konunun öğretilmesinde birçok zorluk yaşadığı gözlemlenmektedir. Bu zorlukları aşmak için Web-tabanlı eğitim araçlarının kullanılması sıklıkla önerilmiş, fakat bu çalışmaların çoğunda kullanıcı bakış açısı ihmal edilerek konuya sadece uygulama geliştiricisi ya da öğretim elemanı perspektifinden yaklaşılmıştır. Bunun sonucunda da kullanıcıların/öğrencilerin gereksinimleri, algıları, ve deneyimleri yete...
Çocukluk Dönemi Sinek Korkusu Üzerine Bir Vaka Sunumu
Minçe, Gizem; Gençöz , Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Çocuklarla yapılan terapötik çalışmalarda, fobilerin temelinde yatan nedenlerin ortaya çıkması ve oyun içinde simgeselleştirilmesi için imkân sağlayan bir ortam vardır. Korkuların anlaşılması, çocuğun oynadığı oyunların değerlendirilmesi yoluyla mümkün olabilir. Her fobinin birey için ne anlama geldiği kişinin kendi yaşantısıyla bağlantılıdır ve kişinin korkularını nasıl ifade ettiğinin öznel olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Bu sebeple kişinin öznel deneyimine odaklanılması, kişinin yaşadığı korkular...
Design Thinking: A Model Development Based On Archived Documents
Akpınar, Abdullah; Xu, Mengyuan; Brooks , Kerry R. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-12-15)
Tasarım düşüncesi tasarımcılara ‘kötü’ ve ‘kötü tanımlanmış’ gerçek dünya sorunlarını çözmeye yardımcı olan yaratıcı ve çözümleyici bir süreç olarak tanımlanır. Tasarım düşüncesi ile ilgili çalışmalar tasarım pedagojisinde önemlidir, çünkü bu çalışmalar eğitimcilere daha incelikli ve arıtılmış tasarım pedagojisi yaklaşımları geliştirmelerine yardımcı olur. Bu çalışma yazına dayalı tasarım düşüncesi modeli oluşturup, öğrencilerin tasarım düşüncesi sürecini ve eserlerinin genel niteliğini değerlendirmek içins...
Citation Formats
M. S. Yakupoğlu, “Developing a design guidance for improving the welfare of domestic dogs,” M.S. - Master of Science, Middle East Technical University, 2022.