Fiber bragg ızgara tabanlı optik sensörler ile kaynak proses kontrol sistemi

2016-10-06
Başvuru konusu buluş, kaynak torcuna bağlanan fiber bragg ızgara tabanlı optik sensör sistemi kullanılarak alınan zamana bağlı konum (pozisyon) bilgisinin kaynak kalitesinin tahmini ve/veya kontrolü ile ilgilidir. Kaynak proses parametreleri ve torcun zamana bağlı konumu torcun mekanik yapısını değiştirmeden sistemin çalışmasını engellemeyecek şekilde yapılmaktadır. Önerilen sistemle kaynak operasyon parametreleri ile birlikte torcun işleme parçasına göre uzaydaki konumu da dikkate alınarak kaynak kalitesi kestirimi için daha isabetli bir korelasyon kurulmaktadır.

Suggestions

Fiber Takviyeli Sismik Yalıtımların Deneysel Çalışması
Caner, Alp(2012-12-31)
Kapsam: Çelik plakalı izolatörlerle karbon fiber plakalı izolatörlerin deneysel çalışmalarının yapılmasını kapsar. Yöntem: Üç tip deney yapılacaktır. 1. Basınç Deneyi 2. Yatay Kesme Deneyi 3. Düşük Sıcaklık Kesme Deneyi Gerekçe: Karbon fiber takviyeli izolatörlerin çelik takviyeli izolatörlere göre eğilme rijitlikleri düşüktür. Bu araştırmanın ana gerekçesi fiberin esneklik etkisinin de eğilme rijitliğine olan katkısının deneysel olarak tespitidir. Beklenilen Bulgu Sonuç: Deney sonuçlarının irdelendikten...
Welding process control system for real-time tracking of the position of the welding torch by the use of fiber bragg grating based optical sensors ; use of such system
Konukseven, Erhan İlhan (Türk Patent Enstitüsü, 2019)
The present application is related to the estimation and/or the control of welding quality depending on time-based position information obtained by using a fiber bragg grating based optical sensor system (3) connected to the welding torch (2). The welding process parameters and the time-based position data of the torch (2) are received such that the mechanical structure of the torch (2) is not changed. Through the proposed system, a more precise correlation is established for estimating the welding quality ...
Graphene Based Flexible Hall Sensors
İnkaya, Uğur Yiğit; Oral, Ahmet; Department of Physics (2021-9-09)
Graphene is a two-dimensional material that has electronic properties such as having low density of charge carriers with high mobility, which are ideal for fabricating Hall sensors. Also considering its elastic properties, it is a promising material for flexible electronics including flexible Hall sensorics. Graphene was synthesized via atmospheric pressure chemical vapor deposition (CVD) on 20μm-thick copper by using methane as carbon feedstock. CVD-graphene was transferred onto EVA-coated PET film via lam...
Tam Eklemli Rotor İçin Pal Açıları ve Pal Yükleri Kullanılarak Hatve Çubukları ve Eyleyici Kolları Üzerindeki Yüklerin Hesaplanması Üzerine Bir Yöntem
Tıraş, Harun; Gül, Seyhan; Gürak, Derya; Yaman, Yavuz (2016-09-30)
Tam eklemli rotorlarda, pal yunuslama açılarının kontrolü amacıyla eyleyici kolları(actuator rods), yalpa tablası(swashplate)ve hatve çubuklarından (pitch links)oluşan bir mekanizma kullanılmaktadır.Pilot komutlarının uçuş kontrol sistemi tarafından modifikasyonuylaoluşan kontrol girdisi,sırasıyla eyleyici, yalpa tablasıve hatve çubuklarıyolunu takip ederek pal üzerindeki yunuslama açılarınıdeğiştirir ve helikopterin kontrolüsağlanır. Bahsedilen bu mekanizmadaki yapılardan herhangi birinin uçuş yükleri altı...
Grafen – Bakır Lamine Yapılı Isı Dağıtıcı Plaka Geliştirilmesi
Büke, Zarife Göknur; Kayılı, Serkan; Ören, Ersin Emre(2019-01-01)
Günümüz mikroislemci teknolojilerinde, islemci bölgesinde olusan ısıyı, bu alandan uzaklastırmak için bakır gibi yüksek termal iletkenlige sahip ısı dagıtıcı plakalar kullanılmaktadır; ancak bakırın, artan akım kaynaklı ısı yükleri karsısında giderek yetersiz kalması, bu kullanım alanında alternatif malzeme arayısını zorunlu kılmıstır. Bu proje kapsamında, Aselsan?da aktif olarak elektronik kartlarda kullanılmakta olan bakır ısı dagıtıcının yerine; yanal yöndeki ısı iletimi arttırılarak ısı dagıtıcının tüm ...
Citation Formats
E. İ. Konukseven, “Fiber bragg ızgara tabanlı optik sensörler ile kaynak proses kontrol sistemi,” 00, 2016.