Kentleşme Siyasaları

2006-10-01

Suggestions

Kentleşme süreçlerimiz Ankara ve planlama sorunları
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2017-07-01)
Kentleşme ve Mimarlıkla İlgili Sorun ve Çatışmalar
Güzer, Celal Abdi (2017-11-01)
Kentleşmeye karşı Kent: Ankara Kent Çeperi üzerine bir Çalışma
Kömez Dağlıoğlu, Esin (2020-10-07)
Kent Yönetimi ve Planlama
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2002-05-15)
Kent ekonomisi ve kentsel planlama
Özdemir Sarı, Özgül Burcu (İmge Kitabevi, 2017-01-01)
Kent ekonomisi (urban economics), köklü bir geçmişe sahip ekonomi disiplini içerisinde oldukça genç bir çalışma alanıdır. Bu alanın gelişimi, kapsadığı konular ve kent plancılarını ilgilendiren boyutlarına geçmeden önce, kısaca ekonomi disiplininin çalışma alanı ve kent ekonomisinin bu alan içerisindeki yerinden bahsetmek faydalı olacaktır. Bir bilim olarak “ekonomi”nin tanımının ne olduğu ve çalışma alanının neleri kapsadığı farklı dönemlerde farklı şekillerde ele alınmıştır. “Ekonomi” ismi yaygınlaşmadan ...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, Kentleşme Siyasaları. 2006.