İşsiz Yaşam İşsizliğin ve İş Güvencesizliğinin Birey ve Aile Üzerindeki Etkileri

2013-01-01
Sümer, Nebi
SOLAK ÖRSES, NEVİN
HARMA, MEHMET

Suggestions

İşsizlik Ve İş Güvenliği Eksikliğinin Psiko-Sosyal Etkileri
Sümer, Nebi(2010-12-31)
İşsizlik toplumlarda çeşitli görünümler alan çok boyutlu ve karmaşık bir konudur. Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı coğrafyalarında giderek daha da önemli bir sorun haline gelen işsizlik, toplumsal ve bireysel düzlemlerdeki diğer birçok sorununun da kökenlerinden biridir. İşsizliğin göç ve yoksulluk gibi diğer toplumsal problemlere kaynaklık etmesi ve aynı zamanda çeşitli fiziksel ve psikolojik sorunlarla beraber görülmesi işsizliğin salt ekonomik değil aynı zamanda bir insanlık sorunu olduğu gerçeğini o...
The Relationship between unemployment rate and growth: time series approach for Turkey
Akpiliç, Ferdi; Yozgatlıgil, Ceylan; Department of Statistics (2016)
This study analyzes the relationship of economic growth and unemployment by using quarterly data for the period 2005:Q1-2016:Q1 for Turkish Economy. Three different versions of Okun’s law which are difference, gap and dynamic versions are investigated in the study. According to results, it is found that Okun’s Law is valid for Turkey. In addition, productivity variable is added to dynamic models to test effect of productivity on unemployment rate and models results reveal positive relationship between produ...
Essays on unemployment dynamics
Ulucan, Hakan; Taymaz, Erol; Department of Economics (2013)
The main objective of this dissertation is to investigate the sources of unemployment fluctuations. Our main purpose is to assess the validity of debated conclusions of Shimer (2012) from a new perspective and re-analyze/re-harmonize his research question using alternative methods in five steps. First, we conduct a preliminary empirical exercise by replicating Baker (1992) with new data and find that Shimer’s conclusion that “the movements in the exit rate from unemployment are the main determinant of unemp...
İşsizliğin psikolojik etkisini incelemek için kullanılan ölçeklerin güvenirlik ve geçerlikleri üzerine bir çalışma
Yılmaz, Nilgün; Bilgiç, Reyhan (2009-01-01)
İş Ve Yaşam Tatmini İlişkisi Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında Bir Araştırma
Ekmekçioğlu, Emre Burak; Bıyık, Yunus; Aydoğan, Enver (null; 2014-12-01)
Citation Formats
N. Sümer, N. SOLAK ÖRSES, and M. HARMA, İşsiz Yaşam İşsizliğin ve İş Güvencesizliğinin Birey ve Aile Üzerindeki Etkileri. 2013.