İş Ve Yaşam Tatmini İlişkisi Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında Bir Araştırma

2014-12-01
Ekmekçioğlu, Emre Burak
Bıyık, Yunus
Aydoğan, Enver
12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi,, 30 Ağustos - 06 Eylül 2014,

Suggestions

Job satisfaction and its relation with perceived workload: an application in a research institution
Harputlu, Şeniz; Çilingir, Canan; Department of Industrial Engineering (2014)
In this thesis, it was aimed to determine the factors which affect the satisfaction level of employees and measure these levels by using both global/general and facet approach. For this purpose, a new job satisfaction questionnaire with 70 questions was formed by adding some necessary questions to an existent Turkish survey previously used in a study which is based on Spector’s Job Satisfaction Survey (JSS). NASA-TLX questionnaire was attached to the satisfaction survey for measurement of mental workload. T...
İş Hayatında Toplumsal Cinsiyet Etkisi: İşin Cinsiyeti Yoktur (!)
Korkmaz Karaoğlu, Leman (2022-06-11)
İş ve İsyan: Onaltıncı Yüzyılda Öğrenci İsyanları
Yıldırım, Onur(2013-12-27)
Proje, bugüne değin literatürde sınırlı bilgiye ve klişeleşmiş görüşlerle ele alınmış olan onaltıncı yüzyıl medreseli isyanlarını, devletin değil öğrencilerin penceresinden ele almayı hedeflemektedir. Osmanlı arşiv belgelerine dayanarak yapılacak bu çalışma esas itibarıyla Mustafa Akdağ tarafından yarım yüzyıldan fazla bir süre önce ileri sürülmüş nüfus artışı ve medreseli öğrenci sayısındaki patlama arasındaki ilişkiyi irdeleyecektir. Artan öğrenci sayısına karşılık devlet katında ve kentlerde sınırlı iş...
Between work and leisure: interactions with products in public idle time
Tuncel, Yunus; Kaygan, Harun; Department of Industrial Design (2015)
Idle time and practices of it are a neglected area in design literature. While work and leisure activities are shaped by laws and political regulations, idle time does not constitute generally accepted practices. However, idle time activities can offer individuals flexibility in their experiences in modern urban life. On the other hand, it also generates times such as waiting moments and traveling time in between everyday activities. In these moments, individuals use their own creativity by the help of “mob...
The antecedents and consequences of burnout, work engagement and workaholism
Metin, Ümit Baran; Bilgiç, Reyhan; Department of Industrial and Organizational Psychology (2010)
The purpose of the present study is to find the relationship between characteristics of working life such as job demands (e.g. workload), and job resources (e.g. colleague support) and job attachments of employees, such as burnout, work engagement, and workaholism. Moreover, the effects of work characteristics on physical health, organizational commitment and work-family balance are investigated. Additionally, the relationship between three major employee attachment styles to work, namely, burnout, workahol...
Citation Formats
E. B. Ekmekçioğlu, Y. Bıyık, and E. Aydoğan, “İş Ve Yaşam Tatmini İlişkisi Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında Bir Araştırma,” Kazan, Rusya, 2014, vol. 2, p. 1351, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80747.