Göreve Uyumlu Kanatlara Sahip bir İnsansız Hava Aracının Tasarımı

Download
2009-07-02
Yaman, Yavuz
Özgen, Serkan
Şahin, Melin
Güçlü, Seber
Volkan, Nalbantoğlu
Evren, Sakarya
Erdoğan Tolga, İnsuyu
Ünlüsoy, Levent
Bu bildiride ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisli i Bölümünde sürdürülmekte olan, göreve uyumlu kanatlara sahip, bir insansız hava aracının tasarım çalışmaları anlatılmaktadır. Kanatları kambur ve burulma açısından şekil değiştirebilen insansız hava aracı uçuş mekaniği özellikleri göz önünde tutularak boyutlandırılmış ve yapısal analizi yapılmıştır. Aracın göreve uyumlu kanatlarının aerodinamik performansı incelenmiş ve isterlere uygun davranabilmesi için gerekli kontrol yaklaşımları geliştirilip, değerlendirilmiştir. Çalışmanın daha sonraki bölümlerinde insansız hava aracı imal edilip, yer ve uçuş testleri yapılacaktır. Bu çalışmanın temel amacı daha az yakıtla daha uzun süre havada kalabilecek; çevreye duyarlı hava taşıtlarının tasarımına katkı sağlamaktır.
Citation Formats
Y. Yaman et al., “Göreve Uyumlu Kanatlara Sahip bir İnsansız Hava Aracının Tasarımı,” presented at the UMTS2009, 14. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, (2009), Kıbrıs, Turkey, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70619.