Göreve Uyumlu Kanatlara Sahip bir İnsansız Hava Aracının Tasarımı

Download
2009-07-02
Yaman, Yavuz
Özgen, Serkan
Şahin, Melin
Erdoğan Tolga, İnsuyu
Ünlüsoy, Levent
Bu bildiride ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisli i Bölümünde sürdürülmekte olan, göreve uyumlu kanatlara sahip, bir insansız hava aracının tasarım çalışmaları anlatılmaktadır. Kanatları kambur ve burulma açısından şekil değiştirebilen insansız hava aracı uçuş mekaniği özellikleri göz önünde tutularak boyutlandırılmış ve yapısal analizi yapılmıştır. Aracın göreve uyumlu kanatlarının aerodinamik performansı incelenmiş ve isterlere uygun davranabilmesi için gerekli kontrol yaklaşımları geliştirilip, değerlendirilmiştir. Çalışmanın daha sonraki bölümlerinde insansız hava aracı imal edilip, yer ve uçuş testleri yapılacaktır. Bu çalışmanın temel amacı daha az yakıtla daha uzun süre havada kalabilecek; çevreye duyarlı hava taşıtlarının tasarımına katkı sağlamaktır.
UMTS2009, 14. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, (2009)

Suggestions

Göreve Uyumlu Bir İnsansız Hava Aracı Kanadının Yapısal Modellenmesi ve Deneysel Doğrulanması
Şahin, Melin; Evren, Sakarya; Erdoğan Tolga, İnsuyu; Güçlü, Seber; Özgen, Serkan; Yaman, Yavuz (2010-06-23)
This study presents the structural design and analysis aspects of an unmanned aerial vehicle wing having mission adaptive characteristics. After detailing the structural design and analysis studies by using MSC®/PATRAN and MSC®/NASTRAN package programs; the study also presents some experimental studies conducted for the verification of the theoretical modelling and the relevant results.
Konvansiyonel ve Konvansiyonel Olmayan Kontrol Yüzeylerine Sahip İnsansız Hava Aracı Kanatlarının Aerodinamik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Özgen, Serkan; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Yaman, Yavuz (2014-06-25)
Bu bildiride insansız hava aracına ait bir kanattaki kontrol yüzeyleri konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan iki farklı konfigürasyonda aerodinamik açıdan incelenmiştir. Aerodinamik analizler için Pointwise® V17.0- R2 ve SU2 V2.0.001 adlı paket programlar kullanılmıştır. Konvansiyonel kontrol yüzeylerini hareket ettirebilecek tork miktarı aerodinamik veriler kullanılarak hesaplanmıştır. Konvansiyonel olmayan kontrol yüzeylerini hareket ettirecek tork miktarı ise bu çalışmadaki aerodinamik verileri kullanar...
Konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan kontrol yüzeyine sahip insansız hava aracı kanatlarının aerodinamik özelliklerinin değerlendirilmesi
Topaç, Ömer Tanay; Taşdemir, Burcu; Gürses, Ercan; Çöker, Demirkan (null; 2014-06-27)
In this work, aerodynamic analysis of an unmanned aerial vehicle wing having conventional and unconventional control surfaces was conducted. Pointwise® V17.0-R2 and SU2 V2.0.001 package programs were used for the analysis. Required torque to deflect conventional control surfaces was calculated by using aerodynamic data obtained from the analysis. Required torque to deflect unconventional control surfaces was calculated in another proceeding using aerodynamic data obtained in this study.
Bir İnsansız Hava Aracının Konvansiyonel Olmayan Esnek Kontrol Yüzeylerinin Yapısal Analizi ve İç Yapısının Tasarımı
Arslan, Pınar; Uğur, Kalkan; Harun, Tıraş; İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Özgen, Serkan; Yaman, Yavuz (null; 2014-06-18)
In this study, compliant and morphing unconventional control surfaces of an unmanned aerial vehicle (UAV) is examined. In this context, a compliant material for control surface is chosen and interior structure of the control surface is designed according to the selected material. During the design of an interior structure of the control surface, use of different number of servo actuators is taken into consideration. In consequence of material selection and design of the interior structure, it is shown that ...
Aero-structural design and analysis of an unmanned aerial vehicle and its mission adaptive wing
İnsuyu, Erdoğan Tolga; Şahin, Melin; Department of Aerospace Engineering (2010)
This thesis investigates the effects of camber change on the mission adaptive wing of a structurally designed unmanned aerial vehicle (UAV). The commercial computational fluid dynamics (CFD) software ANSYS/FLUENT is employed for the aerodynamic analyses. Several cambered airfoils are compared in terms of their aerodynamic coefficients and the effects of the camber change formed in specific sections of the wing on the spanwise pressure distribution are investigated. The mission adaptive wing is modeled struc...
Citation Formats
Y. Yaman, S. Özgen, M. Şahin, İ. Erdoğan Tolga, and L. Ünlüsoy, “Göreve Uyumlu Kanatlara Sahip bir İnsansız Hava Aracının Tasarımı,” presented at the UMTS2009, 14. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, (2009), Kıbrıs, Turkey, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70619.