Göreve Uyumlu Bir İnsansız Hava Aracı Kanadının Yapısal Modellenmesi ve Deneysel Doğrulanması

2010-06-23
Şahin, Melin
Evren, Sakarya
Erdoğan Tolga, İnsuyu
Güçlü, Seber
Özgen, Serkan
Yaman, Yavuz
This study presents the structural design and analysis aspects of an unmanned aerial vehicle wing having mission adaptive characteristics. After detailing the structural design and analysis studies by using MSC®/PATRAN and MSC®/NASTRAN package programs; the study also presents some experimental studies conducted for the verification of the theoretical modelling and the relevant results.
SAVTEK2010, 5. Savunma Teknolojileri Kongresi (23 - 25 Haziran 2010)

Suggestions

Göreve Uyumlu Kanatlara Sahip bir İnsansız Hava Aracının Tasarımı
Yaman, Yavuz; Özgen, Serkan; Şahin, Melin; Erdoğan Tolga, İnsuyu; Ünlüsoy, Levent (2009-07-02)
Bu bildiride ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisli i Bölümünde sürdürülmekte olan, göreve uyumlu kanatlara sahip, bir insansız hava aracının tasarım çalışmaları anlatılmaktadır. Kanatları kambur ve burulma açısından şekil değiştirebilen insansız hava aracı uçuş mekaniği özellikleri göz önünde tutularak boyutlandırılmış ve yapısal analizi yapılmıştır. Aracın göreve uyumlu kanatlarının aerodinamik performansı incelenmiş ve isterlere uygun davranabilmesi için gerekli kontrol yaklaşımları geliştirilip, değerlendiri...
Manufacturing and structural analysis of a lightweight sandwich composite UAV wing
Turgut, Tahir; Kayran, Altan; Department of Aerospace Engineering (2007)
This thesis work deals with manufacturing a lightweight composite unmanned aerial vehicle (UAV) wing, material characterization of the composites used in the UAV wing, and preliminary structural analysis of the UAV wing. Manufacturing is performed at the composite laboratory founded in the Department of Aerospace Engineering, and with hand lay-up and vacuum bagging method at room temperature the wing is produced. This study encloses the detailed manufacturing process of the UAV wing from the mold manufactur...
Bir İnsansız Hava Aracının Konvansiyonel Olmayan Esnek Kontrol Yüzeylerinin Yapısal Analizi ve İç Yapısının Tasarımı
Arslan, Pınar; Uğur, Kalkan; Harun, Tıraş; İlhan Ozan, Tunçöz; Yosheph, Yang; Gürses, Ercan; Şahin, Melin; Özgen, Serkan; Yaman, Yavuz (null; 2014-06-18)
In this study, compliant and morphing unconventional control surfaces of an unmanned aerial vehicle (UAV) is examined. In this context, a compliant material for control surface is chosen and interior structure of the control surface is designed according to the selected material. During the design of an interior structure of the control surface, use of different number of servo actuators is taken into consideration. In consequence of material selection and design of the interior structure, it is shown that ...
Bir jet eğitim uçağı kokpitinin yapısal analizleri
Altuğ, Muhittin Nami; Şahin, Melin (null; 2012-06-20)
Bu çalışmada, bir jet eğitim uçağı kokpitinin MSC/PATRAN® ve MSC/NASTRAN® ticari sonlu elemanlar yazılımları kullanılarak modellenmesi, kokpite ait bu sonlu elemanlar modelinin yapısal analizleri ve yer basınçlandırma test sonuçları ile korelasyonu çalışmaları anlatılmaktadır. Söz konusu yer basınçlandırma testleri TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilmiştir.
Conceptual design synthesis of fighter aircraft
Tokel, Mert; Özgen, Serkan; Department of Aerospace Engineering (2019)
The aim of this thesis is to analyze the effects of initial engine scaling (using a competitor aircraft aerodynamic performance) on fighter aircraft conceptual design activities. A design synthesis including engine scaling, configuration development, fixed aircraft analysis, fixed wing aircraft sizing and optimization methodology has been developed. Engine data has been scaled to match the competitor aircraft drag performance at the supercruise requirement. Initial configuration design including the system ...
Citation Formats
M. Şahin, S. Evren, İ. Erdoğan Tolga, S. Güçlü, S. Özgen, and Y. Yaman, “Göreve Uyumlu Bir İnsansız Hava Aracı Kanadının Yapısal Modellenmesi ve Deneysel Doğrulanması,” presented at the SAVTEK2010, 5. Savunma Teknolojileri Kongresi (23 - 25 Haziran 2010), Ankara, Türkiye, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72222.