Marka Hukukunda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Kararları ve Yorumu

2020-01-01
Çelikel, Deniz
Marka tescili, her ülkede öncesi ve sonrasında takip gerektiren farklı uygulamalara konu olsa da genel ilkeleri değişmeyen bir kavramdır. Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları, bu alandaki genel ilkelerle ilgili önemli saptamalar içeren bilgi kaynaklarıdır. Bu kitapta, Türkiye'deki uygulamalara da etkisi olan özellikle belirli konulara yönelik bu kararlardan örnekler ve bunlara ilişkin yorumlar yer almaktadır.Kitapta yer alan örnekler, halen patent ve marka vekili, fikri mülkiyet haklarıyla ilgili olarak bilirkişi, yeminli tercüman, yurtiçi ve yurtdışında SQL, yazılım, veri madenciliği, veritabanı yönetimi ve fikri haklarla ilgili yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışan yazarın, on yılı aşkın süredir devam eden araştırma ve çalışmalarının sonucu olup, güncel kararların yanı sıra güncel kararlarda hala referans gösterilen ve bu kararlara temel oluşturan eski kararlara da yer verilmiştir.Konu BaşlıklarıMutlak Red NedenleriNispi Red NedenleriYaygın Ad Haline Gelmiş MarkalarMarkanın Kullanılması

Suggestions

Marka Hukukunda Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları ve Yorumu
Çelikel, Deniz (Seçkin Yayıncılık, 2021-09-01)
Marka tescili, her ülkede öncesi ve sonrasında takip gerektiren farklı uygulamalara konu olsa da genel ilkeleri değişmeyen bir kavramdır. Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları, bu alandaki genel ilkelerle ilgili önemli saptamalar içeren bilgi kaynaklarıdır. Bu kitapta, Türkiye'deki uygulamalara da etkisi olan özellikle belirli konulara yönelik bu kararlardan örnekler ve bunlara ilişkin yorumlar yer almaktadır. Kitapta yer alan örnekler, halen patent ve marka vekili, fikri mülkiyet haklarıyla ilgili olarak...
Rekabet Hukuku ve Politikası
Aşçıoğlu Öz, Gamze (null, Seckin Yayincilik, 2014-01-01)
Avrupa Birliği konusunda ders verilen pek çok üniversite de ders kitabı olarak kullanılmakta olan kitabın ilk iki baskısının kısa sürede tükenmesi üzerine, kitabın güncellenmiş üçüncü baskısı yapılmıştır. Altı üyeli olarak kurulan Avrupa Birliği (AB), zaman içinde bir yandan üye sayısını artırmış, diğer yandan ekonomik entegrasyonun daha ileri aşamalarına geçmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak, hem AB müktesebatı genişlemiş hem de AB kurumlarının yetkisi artmıştır ve sonuçta AB alanı giderek daha da karm...
Approaches to Climate Change in Spatial Planning and Design: International and Turkish Experiences
Gedikli, Bahar (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-01-01)
Climate change falls into theoretical and practical concerns of many disciplines ranging from natural to social sciences, engineering, urban planning, architecture and administrative sciences. Spatial planning can be an effective tool for climate mitigation and adaptation. Obviously, with regard to its spatial scale, the scope, content and form of the plan would vary in handling the phenomenon. For instance, while a strategic spatial plan would define a larger framework for climate sensitive action at regio...
Muhasebe Eğitiminin İşletmelerin Taleplerini Karşılama Düzeyi: Türkiye Örneği
Çürük, Turgut; Doğan, Zeki (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2001)
Çevresel Belirleme Teorisi ile ilgili literatürdeki mevcut genel kabul görmüş görüşe göre bir ülkenin muhasebe eğitim sistemi ülkenin içinde bulunduğu çevresel faktörler dikkate alınarak kendi gereksinmelerine cevap verebilecek şekilde oluşturulmalıdır. Her ne kadar gelişmekte olan ülkelerdeki muhasebe eğitim sistemi çoğunlukla gelişmiş ülkelerden transfer edilmiş olması nedeni ile kendi ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı literatürde sıkça ileri sürülmekte ise de, gelişmekte olan ülkelerdeki muhaseb...
Akademik Başarıyı Etkileyen Bireysel Farklılıklar
Toker, Yonca(2015-12-31)
Bu çalışmada, zihinsel yeteneklerin, edinilmiş alan bilgisinin, kişilik değişkenlerinin ve mesleki ilgilerin akademik başarı ile olan ilişkileri araştırılacaktır. Çalışmanın birinci amacı, bir lisans üstü programına (yüksek lisans veya bütünleşik doktora) ilk kez kayıt yaptırmış olan öğrencilerin bireysel farklılıklarının (zihinsel yetenek, bilgi, kişilik, mesleki ilgi, mesleki alanla ilgili lisans başarı düzeyi) yıl sonu başarıları ile ne ölçüde ilişkili olduğunu incelemektir. Lisans üstü aday seçiminde ağ...
Citation Formats
D. Çelikel, Marka Hukukunda Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Kararları ve Yorumu. 2020.