Siyasette Saygı

2016-01-01

Suggestions

Social media usage in politics : the framing effect and political involvement
Özdemir, Burçin; Yılmaz, Cengiz; Department of Business Administration (2016)
This study aims to explore the role of framing effect on the impacts of political messages transmitted through Social Networking Sites (SNSs). Messages from politicians framed differently (positive/negative, use of symbolic language / neutral language) are evaluated by a large number of individuals with varying demographic characteristics and political involvement levels, and the respondents’ degree of (1) agreement, (2) comprehension, (3) persuasion, (4) confidence with the message as well as (5) willingne...
Siyaset Sosyolojisinde Yeni Yönelimler
Ertuğrul, Kürşad (Dipnot Yayınları, 2016-01-01)
Religious reasoning in politics: a discussion of public reason /
Sakarya, Sümeyye; Çırakman Deveci, Aslı; Department of Political Science and Public Administration (2017)
This thesis has the goal of exploring the proper place of religious reasoning in liberal politics, and the main research question of the thesis is: Should religious reasoning which means reliance on a religious ground in the decision-making process be allowed in politics? In the literature, almost all discussion of religious reasons has been carried out in relation to public reason: are religious reasons public reasons, can a religious justification be accepted as a public justification, what is the scope o...
Siyaset Sosyolojisi Temel Yaklaşımlar Yeni Tartışmalar
Çırakman, Aslı; Ertuğrul, Kürşad (null, 2016-01-01)
1970öncesi sosyolojiçalışmalarında sosyalhareketler bir kolektif hareketler biçimi olarak ele alınmaktaydı.Küreselleşmenin etkisiyle sosyal hareketler evrilme sürecine müdahil olmuştur.Sosyolojik bağlamda toplumsal değişim ve dönüşümlerin sonucunda sosyal hareketleri açıklamada kuramsal kriz temsiliyeti ortaya çıkmıştır. Yenisosyalhareketler paradigmasısosyal hareketlerin değişen özelliklerine vurgu yaparakaktörler, yapı ve tema alanı, hedefler, örgütsel yapı, duyguve eylem biçimi gibi değerle...
Siyaset Bilimi ve Medya Çalışmaları
Kaya, Raşit; Çakmur, Barış (Yordam, 2013-01-01)
Citation Formats
K. Ertuğrul, Siyasette Saygı. 2016, p. 246.